ข่าวด่วน

วุฒิชัย ม่วงมัน ‘คนดีคนเด่น’เกษตรแม่โจ้

นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโล่คนดีคนเด่นประกาศเกียรติคุณ แก่นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี คณะประมงและทรัพยากรทางน้ำ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน