ม.ราชภัฏเชียงใหม่รวมพลังจิตอาสา ‘ขัดเส้น-เติมสี’รณรงค์ถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว

ที่ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานนำจิตอาสา ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนในชุมชน จำนวนกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน ทางเดินภายในและรอบมหาวิทยาลัย ก่อนดำเนินกิจกรรมขัดเส้นเติมสีสร้างสังคมถนนสีขาว มหาวิทยาลัยสีเขียว ในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยคนมีเส้น CMRU’ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมบัติ กล่าวว่าขัดเส้นเติมสีเป็นกิจกรรมที่ดีและสอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสังคมคนขับรถดี และร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดยเริ่มต้นจากการสร้างสำนึกที่ดีตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และขยายผลสู่ชุมชน เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุอันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตหรือพิการโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน