ข่าวด่วน

สมาพันธ์ SME เชียงใหม่-กลุ่มเพื่อนบุญ ระดมกำลัง จัดแข่งมินิมาราธอนช่วยน้อง 5 สถานสงเคราะห์เชียงใหม่

สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มเพื่อนบุญ จัดงานเดินวิ่งการกุศล “Puen Boonn Mini Marathon 2019 ” ครั้งที่ 1 รับช่วงฤดูหนาวเชียงใหม่ วิ่งปันกัน วิ่งสนุกได้บุญช่วยน้องด้อยโอกาส 5 สถานสงเคราะห์เชียงใหม่ พร้อมกับรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,500 คน

นางประภา กลิ่นสุวรรณ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาพันธ์ SME จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนงานกิจกรรมในเชิงเพื่อสังคม ร่วมกับกลุ่มเพื่อนบุญจะได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่งมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพเพื่อนบุญครั้งที่ 1 : “Puen Boonn Mini Marathon 2019” ขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ในวันที่ 20 มกราคม 2562

โดยรายได้หลังค่าใช้จ่าย จะได้มอบให้หน่วยงานที่มีความต้องการสนับสนุนและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ มูลนิธิเด็กกำพร้า บ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ โรงเรียนสอนคนตาบอด เชียงใหม่บ้านเด็กแสงไทยอรุณ และโรงเรียนวัดบ้านดอนจั่น

ทางคณะผู้จัดงานเล็งเห็นว่า ในสถานสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังขาดแคลนการสนับสนุนหลายด้าน โดยเฉพาะสถานสงเคราะห์ที่ต้องการงบประมาณที่จะดูแลความเป็นอยู่ของเด็กที่มีความต้องการด้านชีวิตความเป็นอยู่หลายด้าน จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนบุญ เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกัน มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วม การบำเพ็ญประโยชน์ต่องานสาธารณกุศล โดยไม่หวังผลตอบแทน ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีกิจกรรมแล้วกว่า 24 โครงการ อาทิ โครงการคาราวานเพื่อน้อง 7 โรงเรียนที่ขาดแคลน จ.เพชรบูรณ์ , โครงการโรงอาหารเพื่อน้อง จ.ฉะเชิงเทรา , โครงการเพื่อนบุญรวมใจ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และได้เข้ารับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบ ในโครงการเชิดชูเกียรติและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561

นางประภา กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรม เดิน วิ่งมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพเพื่อนบุญ ครั้งที่ 1 : “Puen Boonn Mini Marathon 2019” ได้รับการสนับสนุนจากดาราชื่อดังคุณชาคริต แย้มนาม ที่ได้เป็นพรีเซนต์เตอร์การจัดงานครั้งนี้ และจะได้มาวิ่งพร้อมกับนักวิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีผู้ร่วมวิ่ง 1,500 คน

การจัดงานครั้งนี้ได้มีการแบ่งประเภทออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร จะแบ่งรุ่นออกเป็น 7 รุ่น ชาย-หญิง และระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร โดยผู้สมัครเข้าร่วมจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลในแต่ละรุ่น รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ 5 สถานสงเคราะห์ด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/PuenBoonn2019   

และสามารถสมัครได้ที่ Website : https://pb.42one95.com

หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 095-2417248

 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน