ข่าวด่วน

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องใน ‘วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ’

เมื่อเวลา 08.00 . วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.สมบัติ  สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และร่วมสร้างจิตสำนึกตระหนักในความเป็นไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขณะเดียวกันคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน