ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ บอกลูกหลาน ‘พินิจรักษ์ดี รู้ รัก สามัคคี มีความเพียรเป็น1’

เมื่อบ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี .เมือง .ปทุมธานี

..ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ ความว่า เรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนทุกคน ซึ่งมีความหมายยิ่งในการดำเนินชีวิตของลูกหลาน คือ ความมีน้ำใจไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์ อันมีความหมายถึง ความซื่อตรง ความจริงใจ ความเสียสละ ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่ให้ร้ายหรืออิจฉาริษยาใครผู้ใด องค์ประกอบที่ว่านี้ ลูกหลานสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยากเลย เพราะคนดีมีศีลธรรมต่างถือว่าเป็นธรรมชาติของการกระทำและการดำรง

การกระทำและการดำรงจึงมีที่มาที่ไปพร้อมด้วยเหตุและผลทั้งสิ้น ไม่ใช่เพียงคิด พูด และทำขึ้นอย่างลอยๆ แล้วนึกไปเองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรม ไม่ใช่เรื่องจริงหรือสัมผัสได้ ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้ว การปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าหลักปฏิบัติตามครรลองคลองธรรมแห่งชีวิตจะกลับกลายเป็นความเคยชินทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ อันจะเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ให้ลูกหลานกลับไปกระทำผิดซ้ำ ความดีความถูกต้องในชีวิตจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจ เป็นบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่า และเป็นธรรมชาติทางการกระทำและการดำรงของชีวิตลูกๆ ทุกคนตลอดไป ขอจงโชคดีมีชัยในความดี..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน