สดร.เผยภาพ ‘ดาวศุกร์สว่างที่สุด’ครั้งสุดท้ายของปี เช้ามืดวันที่30พ.ย.61

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งสุดท้ายของปีบันทึกในช่วงเช้ามืดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร .แม่ริม .เชียงใหม่ ปรากฏสว่างสุกใส ทางทิศตะวันออก ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น สังเกตเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า หากสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์จะเห็นลักษณะดาวศุกร์จะปรากฏเป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีดาวสไปกา ซึ่งเป็นดาวสว่างที่สุดในกลุ่มดาวหญิงสาว ปรากฏอยู่ใกล้กันเหนือขึ้นไปด้านบนขวา

การที่ดาวศุกร์สว่างมากที่สุดเป็นช่วงที่ดาวศุกร์มีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่ และโคจรห่างจากโลกในระยะที่เหมาะสม ในปีนี้จะปรากฏในลักษณะดังกล่าว 2 ครั้ง ครั้งแรกตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏในเวลาหัวค่ำและครั้งนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จะปรากฏเวลาเช้ามืด สำหรับในช่วงวันอื่น แม้ดาวศุกร์จะมีเสี้ยวที่หนากว่า แต่เนื่องด้วยตำแหน่งอยู่ห่างจากโลกมาก ขนาดปรากฏลดลง ความสว่างจึงลดลงตามไปด้วย หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน ความสว่างปรากฏของดาวศุกร์จะลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ยังคงมองเห็นสว่างโดดเด่นบนท้องฟ้าในช่วงเวลารุ่งเช้ายาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562

ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์วงในลำดับที่ 2 ถัดจากดาวพุธ อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก จึงไม่สามารถเห็นดาวศุกร์สว่างเต็มดวงได้ แต่จะปรากฏเป็นเสี้ยวให้เห็น ความหนาบางของเสี้ยวแตกต่างกันไปในแต่ละตำแหน่ง เราจึงสังเกตเห็นดาวศุกร์ได้ในช่วงเวลาสั้น ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือหลังดวงอาทิตย์ตกเท่านั้น ไม่เคยปรากฏอยู่กลางฟ้าหรือในเวลาดึก ทั้งนี้ หากเห็นดาวศุกร์ทางทิศตะวันตกในช่วงหัวค่ำ คนไทยมักเรียกว่าดาวประจำเมืองหากเห็นดาวศุกร์ทางทิศตะวันออกในช่วงเช้ามืด คนไทยมักเรียกว่าดาวประกายพรึก

อธิบายภาพ : ภาพดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยว บันทึกโดยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร  หอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร .แม่ริม .เชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน