ข่าวด่วน

เปิดแล้ว งาน ‘Gift Fair’ครั้งที่28 หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี คาดเงินสะพัดกว่า40ล้านบาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Gift Fair ครั้งที่ 28” ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่แสดงสินค้าหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนได้ทดสอบตลาด ปรับเปลี่ยนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภค สร้างโอกาสให้ธุรกิจเอสเอ็มอี/วิสาหกิจชุมชนให้เติบโต พร้อมต่อยอดสร้างโอกาส และขยายช่องทางการตลาดเชื่อมโยงไปสู่ระดับสากล หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี โดยมีนายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ นางศิริพร ตันติพงษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม .เชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยิ่งขึ้น กสอ.โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 .เชียงใหม่ จึงร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ Gift Fair ครั้งที่ 28 เพื่อให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้ขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับสากล ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า และสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในลักษณะการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง (Business to Customer : B to C) ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ขณะเดียวกันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการรับรู้ข่าวสารใหม่ ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาสินค้าของตนให้สามารถแข่งขันได้ และที่สำคัญจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

ภายในงานยังมีการให้บริการคำปรึกษาแนะนำกับผู้สนใจ ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ โดยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC 4.0 ) ระดับภูมิภาค  ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมผนึกกำลังการส่งเสริมในทุกแนวทาง เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาค ต่อยอดนวัตกรรม เทคโนโลยี และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนบ่มเพาะให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้เอง นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโครงการของภาครัฐ จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการจะยกระดับภาคธุรกิจของตนเองให้พัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้ามาติดต่อขอคำปรึกษาแนะนำและรับบริการใช้เครื่องจักร เครื่องมือต่าง เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าว

​​

ในขณะที่ ..กัณณิกา บัวจีน ประธานจัดงานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก Gift Fair 2018”  กล่าวว่า งานหัตถกรรม ของขวัญของที่ระลึก หรือ Gift Fair 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน    9 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 .- 20.00 . ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  .ทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจุดเด่นของงาน Gift Fair ครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคจะได้มาเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึกที่หลากหลายจากผู้ผลิตโดยตรง เช่น  ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากเซรามิค เครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่งบ้าน และของกินของฝาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือรูปแบบของสินค้า ซึ่งจะมีการออกแบบดีไซด์สวยเก๋ เป็นงานแฮนด์เมด ภายในโซน Creative ที่ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกไปเป็นของขวัญปีใหม่หรือของที่ระลึกได้ อาทิ ผ้าทอจะเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ของตกแต่งบ้านที่เป็นงานแฮนด์เมดจากไม้ เซรามิค ผ้า นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการมาจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม    จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ Startup เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนกว่า 420 คูหา โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 40  ล้านบาท

​​

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2562 ในงานหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 28” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 . – 20.00 . ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และสอบถามรายละเอียดได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 304 346-7

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน