สวนสัตว์เชียงใหม่-ซู อควาเรียม จัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่2/2562 นำหัวหน้าส่วนให้อาหาร ‘ฮิปโป’สัตว์ป่าน่ารัก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สวนสัตว์เชียงใหม่ จับมือ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 มินิ ซู และลานส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำทีมบริหารให้การต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 20 กว่าหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก และประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ร่วมกันส่งมอบป้ายเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้กับท่าอากาศยานเชียงใหม่ และศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เพื่อเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปด้วย

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ด้วยการให้อาหารฮิปโปโปเตมัส ในรูปแบบกระทง ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นอาหารโปรดของฮิปโปโปเตมัส เช่น ฟักทอง กะหล่ำม่วง และแครอท ตัดแต่งเป็นรูปแบบกระทงและลอยในส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลลอยกระทง หรือยี่เป็งล้านนา

สำหรับเวียงเจ็ดลินเป็นเวียง (เมือง) ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่ เป็นเวียงที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา คำว่า ลิน หมายถึง รางริน และ คำว่า เจ็ดลิน หมายความถึง รางรินทั้งเจ็ด แต่จะหมายถึง มีรางรินอยู่ 7 แห่ง หรือว่า มีรางรินอยู่ทั้งหมด 7 ราง ก็ต้องค้นหาหลักฐานต่อไป แต่ในบางตำราสันนิษฐานว่าในเวียงดังกล่าว มีแม่น้ำ หรือคลองส่งน้ำ จำนวน 7 สาย

เวียงเจ็ดลิน ในปัจจุบันมีถนนห้วยแก้วตัดผ่าน และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การส่งเสริมการโคนมภาคเหนือ (อสค.) โรงงานผลิตนมของโครงการโคนมไทยเดนมาร์ก สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ เป็นต้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน