ข่าวด่วน

นักท่องเที่ยวแน่นสนามบินเชียงใหม่ การท่าฯประดับโคมแขวนรับเทศกาล ‘ยี่เป็ง’2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ค่อนข้างหนาแน่น โดยตลอดทั้งวันคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทงประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะด้านการจราจรเพื่อระบายรถออกจากหน้าตัวอาคาร ลดความแออัดที่อาจจะเกิดขึ้น

ส่วนภายในตัวอาคารผู้โดยสารมีการตกแต่งด้วยโคมแขวนประดับไฟอย่างสวยงาม เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน  และขอความร่วมมือผู้โดยสารที่จะเข้าไปในตัวอาคาร รวมทั้งผู้โดยสารขาออก เตรียมตัวให้พร้อมก่อนผ่านจุดตรวจค้น เพื่อความรวดเร็วและลดปริมาณแถวคอย

สำหรับตารางการบินในช่วงงานประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ขณะเดียวกันก็เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากโคมลอยที่อาจเกิดกับอากาศยาน สายการบินต่างๆ จึงยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน โดยทำการบินให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 19.00 . เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการอนุญาตปล่อยโคมของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเวลาทำการบินจากเวปไซต์ หรือ Call Center ของแต่ละสายการบิน และจากการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินในช่วงวันเวลาดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้เกิดความคับคั่งของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการจราจรภายในท่าอากาศยานและบริเวณโดยรอบ จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน