ข่าวด่วน

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทำเก๋ ‘จุดผางประทีป’อวดประเพณีล้านนาสู่สายตานักท่องเที่ยว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจุดผางประทีปเพื่อสืบสานประเพณียี่เป็ง และถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งมีรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์ 13 ชนิด ที่เชื่อว่าคอยปกปักรักษาสรรพสิ่งภายในสถานที่แห่งนี้ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพความประทับใจจากแสงผางประทีปที่ส่องสว่างทั่วบริเวณเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเพื่อเผยแพร่ประเพณีอันงดงามให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน