ข่าวด่วน

มิติใหม่ทางการเกษตร 2บริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมมือพัฒนาสายพันธุ์ ‘ข้าวโพดหวาน’ครั้งแรกของไทย ยกระดับการผลิตจากฟาร์มสู่อุตสาหกรรมอาหารโลก

ที่ห้องนนทรี 1 โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด โดยนายพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท และนายยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริษัท และ บริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ..มรกต กิตติคุณชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโรงงาน ลงนามความร่วมมือ พัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรม ตามข้อตกลงในความร่วมมือพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน ระหว่าง 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการเกษตรครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

โดย นายพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ แอดแวนต้า (ADVANTA) ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในเมืองไทยและภูมิภาคเขตร้อนชื้น เป็นผู้นำทางด้านงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดในเชิงการค้าที่ประสบผลสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จึงมองเห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจข้าวโพดหวานของเมืองไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจลงนามความร่วมมือกับ บมจ.ซันสวีท เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านคุณภาพการบริโภคเหมาะสำหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและเป็นสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเมืองไทย มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงในระดับฟาร์มเกษตรกร และเป็นสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคและแมลงสูง สามารถลดความเสี่ยงในด้านการผลิต เหมาะแก่การส่งเสริมของภาคอุตสาหกรรม

ผมเชื่อว่า การลงนามความร่วมมือของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ฯ กับ บมจ.ซันสวีท ในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานครั้งนี้ จะเ ป็นการยกระดับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้สูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของทั้งสองฝ่าย และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านเมล็ดพันธุ์ ในฐานะที่แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซัพพลายเชน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ขณะที่ซันสวีท เป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จึงมองเห็นโอกาสการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานให้ตรงกับความต้องการของตลาดผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ สายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่จะร่วมมือพัฒนาครั้งนี้ จะเน้นด้านงานวิจัยและพัฒนา ที่จะส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ฝักสมบูรณ์ขึ้น สี และความหวานมีความคงที่ ทนทานต่อแมลง เรียกว่าทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน แบบ Win Win

จากนี้การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานจะเริ่มขึ้น จากความร่วมมือของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัดและ บริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) มั่นใจว่าภายใน 2-3 ปีนี้ ประเทศไทยจะมีเมล็ดพันธุ์ ‘Sun Sweet เบอร์ 1’ ออกมาให้เกษตรกรได้เพาะปลูก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรอย่างแน่นอน ผู้นำ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ฯ ฟันธง

ในขณะที่ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN กล่าวว่า เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดในเชิงอุตสาหกรรมรายใหญ่ของเมืองไทย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกข้าวโพดหวานไปยังต่างประเทศ และทำรายได้เข้ามายังเมืองไทยกว่า 7,000 ล้านบาทต่อปี และอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานมีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้น แต่การผลิตข้าวโพดหวานในเชิงอุตสาหกรรมก็ยังประสบปัญหาในเรื่องสายพันธุ์ข้าวโพดหวานในปัจจุบัน ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในต่างประเทศได้เต็มที่ รวมทั้งการผลิตในระดับฟาร์มเกษตรกร ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ จากการผูกขาดในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด หากในอนาคตเกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง หาเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร การเตรียมการในเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตรงตามความต้องการของเกษตรกรน่าจะส่งผลดีต่อการทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ดังนั้นเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมการส่งออกรวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการเกษตรกรในการผลิตระดับฟาร์ม ทางบริษัทฯ จึงตัดสินใจลงนามความร่วมมือกับ บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ ในการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับอุตสาหกรรม ข้าวโพดหวาน ให้ผลผลิตและคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เป้าประสงค์การพัฒนาสายพันธุ์ดังกล่าวต้องสามารถปรับตัวในเมืองไทย มีการปลูกและการจัดการง่าย มีความต้านทานโรคและแมลงได้ดี และให้ผลผลิตสูงในระดับฟาร์มเกษตรกร

ดร.องอาจ กล่าวอีกว่า การลงนามความร่วมมือ ครั้งนี้เป็น มิติใหม่ ที่ภาคเอกชนทั้งสองบริษัทฯ ได้บรรลุความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืนของไทยอย่างจริงจัง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาข้าวโพดหวานสายพันธุ์ที่มีศักยภาพสูง สร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบ และเกิดประโยชน์โดยภาพรวมของธุรกิจและเกษตรกรผู้ผลิตในระดับฟาร์ม ยกระดับรายได้ของเกษตรกรโดยรวมให้สูงขึ้นด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม การผลิตข้าวโพดของเมืองไทยในอนาคตต่อไป

ทุกวันนี้ ซันสวีท มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานในเขตภาคเหนือตอนบนมากกว่า 100,000 ไร่ต่อปี โดยมีปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ใช้ปลูกต่อปีมากกว่า 100 ตัน โดยมีสินค้ากลุ่มข้าวโพดหวานส่งออกไปยัง 77 ประเทศทั่วโลก ซึ่งคาดว่ายอดขายรวมในปี 2561 จะอยู่ที่ราว 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 10% ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทมีกำไรราว 55 ล้านบาทดร.องอาจ กล่าว

ปัจจุบันแบรนด์ KC ของ ซันสวีท วางขายใน 7- eleven รวมทั้งโมเดิร์นเทรดต่างๆ ซันสวีทถือเป็นผู้นำทางการตลาดของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานที่จำหน่ายข้าวโพดหวานป้อนทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดหลักอยู่ที่ต่างประเทศกว่า 80% คือ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน อินเดีย ตุรกี เยอรมัน รัสเซีย และตลาดในประเทศไทย 20% โดยการปลูกข้าวโพดหวานที่จะทำผ่านโบรกเกอร์ในพื้นที่ พื้นที่ปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ในแต่ละปีซันสวีทผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานมากกว่า 1 แสนตันต่อปี

ส่วนนายพาวิน หรือ ขุน อิทธิรส เกษตรกรหนุ่มที่ทำหน้าที่โบรคเกอร์ให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกฟาร์มกว่า 300 ราย หรือผู้รวบรวมผลผลิตส่งเข้าโรงงาน กล่าวว่า เกษตรกรยุคนี้ต้องทันสมัย เด็กๆ ที่เรียนเกษตรไม่ควรอยู่ในมหาวิทยาลัย แต่ต้องกลับไปยังพื้นที่ของตน เรียนรู้เรื่องดิน เรื่องน้ำ อากาศ ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอะไรว่าพื้นที่เหมาะที่จะปลูกอะไร เก็บเกี่ยวอย่างไรให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่ม ในเมื่อเกษตรกรไทยมีทุกอย่างอยู่ในมือ ทำไมไม่ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ เพื่อกำหนดการเพาะปลูกและราคาเอง อนาคตเกษตรกรไทยต้องไม่หยุดนิ่ง เพื่อก้าวให้ทันการแข่งขันของตลาดโลก

ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อเกษตรกร เพราะเราจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี และสามารถพยากรณ์ข้อมูลตัวเลขของผลผลิตได้ เพราะเมื่อเรารับเมล็ดพันธุ์ไปให้เกษตรกรเพาะปลูก ตามพันธะสัญญาที่เป็นกลไกรับซื้อ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำก็จะเกิดความมั่นคง ที่สำคัญอุตสาหกรรมอาหารเติบโตต่อเนื่อง เพราะคนกินตลอดเวลา ไม่อย่างนั้นคงไม่มีร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงพาวิน กล่าว

ขอเพียงมีคุณภาพ เกษตรกรไทยไม่มีวันอดตาย..

จินตนา กิจมี เรื่อง / ขวัญดาว จิตรพนา ภาพ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน