ข่าวด่วน

เปิดแล้ว งาน ‘แอ่วเฮือนเยือนผญา’พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา กระตุ้นนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน-กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแอ่วเฮือนเยือนผญาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลใหญ่จากต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ และประชาชนสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

โดย ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. กล่าวว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน แอ่วเฮือนเยือนผญา พิพิธภัณฑ์ มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 . รวม 3 วัน เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา อาทิ ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ กลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครือข่ายชุมชนจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ตลอดจนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าชม และได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อยากเชิญชวนทุกคนให้มาสัมผัสบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพราะจำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวล้านนามาจัดแสดง ทั้งอุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน จากอดีตสู่ยุคล้านนาสร้างสรรค์ ครั้งนี้เราเน้นกิจกรรมที่เป็นเวิร์กช็อป คือให้ทุกคนได้มาลงมือทำกันเอง ได้เรียนรู้  และได้เห็นในรายละเอียดต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องจักรสาน งานปั้น เครื่องปั้นดินเผา  งานกระดาษ  งานโลหะ งานครัวตอง และงานสเก็ตช์ดรอว์อิ้ง ด้วยบรรยากาศของหมู่บ้านล้านนาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตและชุมชน ส่วนเรือนเรือนอาณานิคม จะมีการการสาธิตการปักริบบิ้น ตามแบบชาวตะวันตก ซึ่งจะมีความต่างไปจากล้านนา

ผศ.วิลาวัณย์  กล่าวว่า เราอยากให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวที่นี่ เพื่อที่หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็จะได้ไปเที่ยวถึงชุมชนต่างๆในพื้นที่จริง เพื่อที่จะได้ประโยชน์ในแง่การส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังชุมชนอีกด้วย

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม งานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนาแอ่วเฮือนเยือนผญาประจำปี 2561   บุคคลทั่วไปคนละ 20 บาท นักเรียน นักศึกษา และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท  เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/P2uVBf   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 943 625-26

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน