ข่าวด่วน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่สรุปเที่ยวบินยกเลิก-เปลี่ยนแปลง148เที่ยว ช่วงเทศกาล ‘ยี่เป็ง’2561 วิทยุการบินพร้อมบริหารความเสี่ยงแนว-เส้นทางขึ้นลง

เมื่อเวลา 10.00 .​วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลาง อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แถลงสรุปเที่ยวบินเปลี่ยนแปลงยกเลิกในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2561 ว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง หรือลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ท่าอากาศยานเชียงใหม่เก็บข้อมูล วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 มีเที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 148 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 22 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีเที่ยวบินที่ยกเลิก จำนวน 60 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 44 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 16 เที่ยวบิน และเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวนทั้งสิ้น 88 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 69 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 19 เที่ยวบิน

เรียกว่าในช่วง 3 วันนี้จะมีผู้โดยสารหายไปประมาณ 9,000-10,000 คน และจะมากสุดในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน หลังเวลา 18.00 . ซึ่งมีการงดการขึ้นบินทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับอากาศยาน แต่จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะปีนี้มีการยื่นขอปล่อยโคมลอยมากกว่า 58,000 ลูก สูงกว่าปีที่ผ่านมาจำนวนมาก” 

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ  กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากสายการบินได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย อาทิ เพิ่มวงรอบการ ตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ตั้งจุดสุ่มตรวจยานพาหนะ ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานเป็นระยะ สุ่มตรวจสัมภาระและผู้โดยสารตามมาตรฐานที่กำหนด สุ่มตรวจสภาพความพร้อมของพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตการบิน รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยและลดปัญหาด้านการจราจร

ทั้งนี้สำหรับการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือและร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชน ที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควันโคมลอยอย่างเคร่งครัด คือห้ามปล่อยโคมลอยโคมควันในเขตพื้นที่​​​​​​​​​​​ความปลอดภัยในการเดินอากาศ

ยกเว้นการปล่อยตามประเพณียี่เป็ง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ให้ปล่อยโคมลอย/โคมไฟ ระหว่างเวลา 19.00-01.00 . ส่วนโคมควันสามารถปล่อยได้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 . และในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะเพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง และเพิ่มรอบการตรวจลานจอดอากาศยานจากเดิมวันละ 6 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง   เพื่อตรวจเก็บซากโคมที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บโคมลอยและโคมควัน โดยพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอยได้ทันที หากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน อย่างไรก็ตาม จากการที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการปล่อยโคมลอยโคมควันมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าสถิติโคมลอยที่พัดเข้ามาตกในเขตการบินมีจำนวนลดลง โดยมีสถิติสูงสุดเมื่อปี 2556 จำนวน 1,425 ลูก และปีที่ผ่านมามีจำนวน 108 ลูก

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ  กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมจะทำหน้าที่ในการเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน ด้วยการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด โดยปัจจุบันมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่วันละประมาณ 30,000 คน  แต่เชื่อว่านักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารน่าจะเดินทางมาล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16-18 พฤศจิกายน แล้ว ซึ่งปกติเรามี 230 เที่ยวบินต่อวัน

ในขณะที่ นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลมีการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องการควบคุมการจราจรทางอากาศ โดยเฉพาะในวันที่มีขบวนกระทงเล็กและกระทงใหญ่ หากพบเห็นโคมลอยตกในแนวเส้นทางขึ้นลงของอากาศยานจะรีบแจ้งนักบินให้ทราบเพื่อหลีกเลี่ยง ติดตามข่าวอากาศที่มีการระบุการปล่อยโคมลอยตามเวลาเพื่อประโยชน์ของนักบิน หรือหากพบตกในพื้นที่การบินก็สามารถแจ้งระงับการบินทันที เพราะในปี 2559 มีเหตุการณ์โคมลอยตกในพื้นที่ Taxi Way เครื่องบินดูดซากโคมลอยเข้าไปติดในเครื่อง โชคดีที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่ที่พื้นดินจึงไม่ประสบเหตุร้ายแรง  ทางศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ จึงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ตลอดเกรงว่าจะเจอในอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการให้การบินมีความสอดคล้อง โดยเฉพาะในช่วงหลังงดบินผ่านไปที่จะมีเที่ยวบินจำนวนมากขึ้นลง เพื่อไม่ให้กระทบเวลาในการบินที่เชื่อมไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน