ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯเชื่อ ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหน ‘ความสำเร็จ’อยู่ที่นั่น

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา .พุทธมณฑล .นครปฐม

โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าความเพียรพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น จงมุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ไม่มีคำว่าท้อแท้ ท้อถอย ไม่กระทำผิดซ้ำ มุ่งประพฤติปฏิบัติชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพราะลูกหลานทุกคน คือ อนาคตของชาติ ไม่มีลูกๆ หลานๆ ประเทศชาติย่อมปราศจากอนาคต ไม่มีชาติ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน