ซันสวีท ร่วมมือ ล็อกซเล่ย์ พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ ผลักดันมาตรฐานเกษตรกรไทย

บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) ‘SUN’ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า KC ร่วมมือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ข้าวโพดหวาน เพื่อนำเทคโนโลยี IOT sensor มาใช้ในการทำเกษตรกรรมแบบแม่นยำ โดยมีดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และนายกาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารล็อกซเล่ย์ (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี IOT sensor มาใช้ในการเกษตรแบบแม่นยำ เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพกว่าการเกษตรแบบเดิม เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการปลูก และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาหลักของโครงการ เพื่อเป็นต้นแบบการใช้นวัตกรรมการเกษตรแบบแม่นยำให้กับเกษตรกรใน Contract Farming กับบริษัทฯที่มีมากกว่า 20,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง และเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรทั่วประเทศต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน