ข่าวด่วน

สถานกงสุลใหญ่ฯ จัด U.S. Midterm Elections Watch ให้ความรู้เยาวชนเหนือ เรื่องการเลือกตั้ง ‘อเมริกา’

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จังหวัดชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ และอเมริกันคอร์เนอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม U.S. Midterm Elections Watch เผยแพร่ความรู้ในหัวข้อ ‘America Decides: 2018 Midterm Elections Forum’ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาไทยในเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาปี 2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่

โดยมีนักเรียนและนักศึกษากว่า 300 คน จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การบรรยายเรื่องระบบการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา การถ่ายทอดสดผลการเลือกตั้ง การสัมภาษณ์นักวิชาการ การอภิปรายกลุ่มโดยพลเมืองสหรัฐอเมริการุ่นเยาว์ที่มีสิทธิ์ออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรู้เรื่องการเมืองและการเลือกตั้งผ่านการตอบคำถามและการเล่นเกมต่างๆ

นางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เรามีความยินดีอย่างยิ่ง ไทีไ่ด้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในจังวหัดเชียงใหม่ ในการเผยแพร่ความรู้ท่ีสาคัญเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนนักศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในปีน้ีเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกสมาชิกสภาคองเกรส เจ้าหน้าที่รัฐในระดับรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่น และการลงความเห็นชอบกฎหมายท้องถิ่นในหลายประเด็นด้วยกัน ผลการลงคะแนนเสียงในวันน้ีจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเมริกัน ทั้งเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ การรับมือกับประเด็นคนเข้า เมือง และนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ จึงหวังว่างานน้ีจะมีความน่าสนใจแก่นักเรียนนักศึกษาไทย เพราะหลายคนจะเป็นผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคร้ังแรกแล้ว

ในขณที่ นายปีเตอร์ เฮยม์อนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวผ่านการสนทนาทางไกล กับผู้เข้าร่วมงานท่ีเชียงใหม่ว่า ในสหรัฐอเมริกาเรามองว่า การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมเป็นหลักสำคัญของประชาธิปไตย การเลือกตั้งให้อำนาจพลเมืองทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายในอนาคตของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อชุมชนของพวกเขาเอง

สนใจติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องประเทศสหรัฐอเมริกาได้ที่ facebook.com/ChiangMai.USConsulate twitter.com/USConsChiangMai

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน