ข่าวด่วน

‘AIS’ รับรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่4 ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

AIS โดยนางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา Head of Corporate Public Relations รับรางวัล ‘Thailand Sustainability Investment’ หรือรางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้กับ AIS ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน จากการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้

นางอมรรัตน์ กล่าวว่า AIS ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดของประเทศไทย  ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด โดย AIS ได้นำนวัตกรรมดิจิทัลมาพัฒนาสังคมและชุมชนใน 4 แกนสำคัญ ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข เกษตรกรรม และธุรกิจสตาร์ทอัพ ภายใต้แนวคิด Digital For Thais เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพโครงข่ายเพื่อประสบการณ์ดิจิทัลและคุณภาพงานบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการลดใช้กระดาษในองค์กร และการสนับสนุนลูกค้าในการรับใบแจ้งค่าใช้งานและบริการต่างๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี ทั้งเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ อุปกรณ์เครือข่าย เสาสัญญาณ สายอากาศ และสายเคเบิ้ล โดยนำเข้าสู่กระบวนการสกัดสารมีค่า เช่น เงินและทองแดง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม AIS จะยังคงมุ่งมั่นนำศักยภาพที่เรามีอยู่ มาส่งมอบบริการที่ดีที่สุด และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน