ข่าวด่วน

ททท.เชียงใหม่ เผยทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวปี2562 ผ่านจุดขาย ‘Amazing Story of Chiang Mai’

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่       จัดงานแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 นิมมาน 1 @ Nimman Convention Centre .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนที่สนใจเป็นจำนวนมาก

โดยนายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงมาก ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ และอารยธรรมที่โดดเด่นและเข้มแข็งที่สุด เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่พร้อมจะก้าวไปสู่ความเป็นมรดกโลก แต่ที่ผ่านมาเชียงใหม่ไม่เคยก้าวไปถึง 10 แต่มักจะก้าวเดินไปแค่ 1-7 หรือ 8 นั่นเป็นเพราะภาครัฐแลุเอกชนยังไม่บูรณาการและก้าวเดินปในทิศทางเดียว ทั้งที่มีทุนทางสังคมมากมาย เชียงใหม่ยังไม่มีการคมนาคม ในขณะที่การสื่อสาร สถานที่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ยังไม่เคยมีการวางแผนให้เชื่อมโยงกันไปในรูปแบบเดียวกันเลย

ทุกวันนี้รถติดมากในแค่ระยะทางที่ไม่ไกล ในขณะที่รถสาธารณะมีจำนวนมากกว่า 2,000 คัน ออกมาวิ่งพร้อมกันทั้งเมือง แย่งลูกค้ากันเอง รถว่าง เปลืองน้ำมัน ทำไมเราไม่จัดการให้รถวิ่งแค่ 200 คัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าออก ในช่วงเทศกาลเที่ยวบินเต็มจนล้น จะทำอย่างไรให้เกิดความเชื่อมโยงไปจังหวัดใกล้เคียง ทั้งลำปาง และลำพูน เพื่อไม่ให้น้ำล้นแก้ว ป้ายบอกทางเยอะมากแต่สับสนปนกันทั้งใหม่และเก่า ไม่มีความเป็นสากลทั้งที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่มรดกโลก วันนี้เชียงใหม่เปลี่ยนไปมาก และแทบจะมองไม่เห็นความงดงามของอดีตเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา หากเราไม่รวมมือกันในวันนี้เราจะไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกหลาน

นายวิศรุต กล่าวอีกว่า ในส่วนของการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ที่พร้อมใจกันจัดจนเต็มไปหมด เราควรจะหาทางกระจายการจัดงานไปในเดือนต่างๆ แม้คนจะมาน้อยแต่ทำอย่างไรให้จ่ายเพิ่มขึ้น เกิดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ชุมชน เราไม่ควรไปหวังพึ่งตลาดจีนอย่างเดียว พอเขาไม่มาเราตายเลย กิจการเป็นของเขาหมดสแกนผ่านคิวอาร์โค๊ด มีแต่เงินไหลออก เราจึงต้องมองตลาดให้หลากหลาย สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ เพราะการสร้างบ้านต้องมีแบบแปลน มีเสาเข็ม เพื่อที่บ้านจะได้ไม่พัง

การดึงนักท่องเที่ยวมามากๆ เพื่อให้รายได้มาก แต่อย่าลืมว่าเขามาใช้ทรัพยากรของเรา เกิดขยะ เป็นปัญหาสังคม ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่คุ้มค่า ประเมินว่าสินค้าหลัก สินค้ารอง และสินค้าขายควบคู่ และแรงจูงใจคืออะไร เราต้องทำให้เขาคิดว่าไม่มาไม่ได้ เราต้องมาจัดโซนให้ชัดขึ้น เพื่อความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เพราะมรดกไทยคือหัวใจแผ่นดิน เราจะร่วมกันรักษามรดกล้านนาไว้อย่างไรให้มีความยั่งยืนนายวิศรุต กล่าว

ในขณะที่ ..ภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2562 ททท.สำนักงานเชียงใหม่ จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 โครงการหลัก ภายใต้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และกระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว

ไม่ว่าจะเป็น 1. โครงการเที่ยวเท่เก๋ไก๋สไตล์เชียงใหม่ (CHIC in Chiang Mai) มุ่งเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยว Creative Local Craft ผ่าน Amazing Story of Chiang Mai เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม GEN Y  2. โครงการผ้างามเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ The Amazing Chiang Mai Fabric Story เจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้หญิง โดยเสนอขาย Amazing Story ของผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม และผ้าไหมสันกำแพง เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายออกไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสันแพง 3. โครงการ Chiang Mai Fam-Fun เจาะกลุ่มเป้าหมาย Millennial Family ครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะของลูก โดยเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตที่นอกเหนือจากห้องเรียน อาทิ กิจกรรม Workshop, D.I.Y. และ Outdoor Activities เป็นต้น 4. โครงการเชียงใหม่ ม่วนใจ๋วันธรรมดา เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัย (Silver Age) และกลุ่ม Corporate ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเชียงใหม่ในช่วงวันธรรมดา โดยนำเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อาทิ ชุมชนท่องเที่ยวในเขตรอบเมืองเก่าเชียงใหม่ เส้นทางไหว้พระเสริมความสิริมงคล และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ปีที่ผ่านมาเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยว 10 ล้านคน แบ่งเป็นชาวไทย 70% ต่างประเทศ 30% เติบโต 4.89% ส่วนปีนี้ ตัวเลข เดือนสิงหาคม 2561 นักท่องเที่ยวอยู่ที่ 6.51 ล้านคน ยังเติบโตในอัตรา 3.89% ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุดคือ จีน 9.8 แสนคน สหรัฐอเมริกา 2 แสนคน ญี่ปุ่น 1.8 แสนคน ตรมมาด้วยอังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เยอรมัน มาเลเซีย และเกาหลี ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทย สูงสุดคือ คนในภาคเหนือ 40% และกรุงเทพฯ 25% เรียกว่าอัตราการเติบโตยังดีต่อเนื่อง ที่น่าเปิดตลาดเพิ่มคือ กลุ่มอีสานที่ยงเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยมาก แม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนจะลดแต่รายได้กลับสูงขึ้น จากกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพราะปี 2560 สร้างรายได้ถึง 56,000 ล้านบาท

..ภัคนันท์  กล่าวว่า การใช้จ่ายต่อหัวสูงขึ้น โดยคนไทยใช้จ่ายเฉลี่ย 3,428 บาทต่อคน เพิ่มจำนวนการพักจาก 2.94 วัน เป็น 3.14 วัน ใช้จ่ายในเรื่องห้องพักเฉลี่ย 700 บาทต่อคืน อาหารและเครื่องดื่ม และซื้อของฝาก ส่วนชาวต่างชาติ 4,242 บาทต่อคน เพิ่มการพักจาก 3.05 วัน เป็น 3.15 วัน  ใช้จ่ายในเรื่องห้องพัก 1,000 บาทต่อคืน ซื้อของ และบันเทิงแบบไนท์ไลฟ์ ซึ่งเชียงใหม่ยังมีไม่มากควรเร่งเกิดรองรับ เพราะเที่ยวบินตรงจากประเทศต่างๆ ที่มุ่งหน้าสู่เมืองเชียงใหม่ 25 สายการบิน 27 เส้นทาง ในขณะที่ภายในประเทศ 7 สายการบิน 12 เส้นทางที่บินตรง    

ในปี 2562 ตั้งเป้าเพิ่มนักท่องเที่ยว 10% ต่างประเทศ 12% และมีรายได้เพิ่ม 11.5% โดยเราจะเน้นการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน Amazing Story of Chiang Mai ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากออกเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อค้นหาเรื่องราวและสัมผัสประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในที่อื่น โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 7% และมีรายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10% รณรงค์โครงการลดโลกเลอะเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และยังคงมั่นใจว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมา ช่วงนี้จึงถือโอกาสเก็บกวาดบ้านเตรียมการต้อนรับให้ดี

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน