ทอท.-เชียงใหม่แถลงพร้อม UMB ให้เป็นเจ้าภาพจัด ‘The Routes Asia Development Forum 2020’ ทีเส็บคาดโกย168ล้านเข้าจังหวัด

เมื่อเวลา 10.30 . วันที่ 8 พฤศจิกาน 2561 ที่โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่ ทอท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็นการร่วมมือในการเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และจะหมุนเวียนไปตามเมืองต่างๆ ทั่วโลก

ดังนั้นการเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของ ทอท. สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนทำธุรกิจ และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการบิน และการท่องเที่ยวที่ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างหนึ่งในปัจจุบันอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ บริษัท UBM ผู้จัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 นำคณะเดินทางมาสำรวจและให้คะแนนความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาโดยบริษัท UBM สำรวจและพิจารณาความพร้อมในด้านต่าง ทั้งด้านความสะดวกในการเดินทางทางอากาศมายังเมืองเจ้าภาพ ซึ่ง ทอท.ได้นำเสนอต่อบริษัท UBM ในด้านความพร้อมของ ทอท.ที่บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย และโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อแสดงถึงความพร้อมด้านศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. ในการรองรับผู้เดินทางจากทั่วโลกที่จะมาร่วมงาน Routes Asia Development Forum 2020 จำนวนกว่า 2000 คน และในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะใช้เป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดงานฯ ได้นำเสนอด้านภาพลักษณ์ของเมือง/ภูมิภาค ด้านความน่าสนใจของตัวเมือง ด้านสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมและน่าสนใจ และด้านโรงแรมที่พัก เป็นต้น

นายนิตินัย กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นเมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท UBM ได้แจ้งผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดงานฯ โดยประกาศให้ ทอท. เป็นผู้ชนะการประมูลสิทธิ์ และเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 อย่างเป็นทางการ ในเดือนมีนาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นข่าวดี เพราะทอท.เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลก เป็นท่าอากาศยานชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ด้วยความเข้มแข็งมากว่า 39 ปี เรามุ่งเน้นความสำคัญกับการบริหารความเติบโตและแสวงหาโอกาสเพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้าน สร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงทุนในการขยายท่าอากาศยาน เพื่อรองรับผู้โดยสารจากทั่วโลกที่เดินทางมาสู่ประเทศไทยให้เพียงพอและสะดวกสบายมากขึ้น ทอท. ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานให้ลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจท่าอากาศยานของภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน ทอท. มีสายการบินเข้ามาทำการบิน ท่าอากาศยานของ ทอท. มากกว่า 130  สายการบิน โดยทำการบินเชื่อมต่อเมืองต่างๆ มากกว่า 170 เส้นทางทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย ปัจจุบัน ทอท. มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. ประมาณ 140 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเที่ยวบิน 875,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2

ในขณะที่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ถือเป็นความสำเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งมีความพร้อมในแง่ของความสง่างาม หรูหรา และเหมาะสมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางด้านการบิน การท่องเที่ยวภาคเหนือ เศรษฐกิจโดบรวม การจ้างงานของประชาชนในพื้นที่ ทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักเชียงใหม่มากขึ้น ด้วยศักยภาพของเมืองและของประเทศไทย เป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ไปสู่สายตาคนทั้งโลก ในฐานะจุดหมายปลายทางของการเดินทาง เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน

ปัจจุบันอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่มีมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นชาวไทย 50% และชาวต่างชาติ 50% เพราะเป็นจุดหมายที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยว มีโรงแรมระดับ 5 ดาว มากกว่า 1,000 ห้อง ระดับ 3 ดาว กว่า 30,000 ห้อง ที่พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม” 

ทางด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวว่า The Routes Asia Development Forum 2020 เป็นการประชุมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเกี่ยวกับการเจรจาธุรกิจทางการบินระหว่างผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยาน สายการบิน และตัวแทนท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบิน ที่จะเชื่อมโยงท่าอากาศยานกับแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ คาดในช่วงดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 168 ล้านบาท

ประเด็นสำคัญของการจัดงานคือ การพัฒนาประเทศ เพราะถือว่าเป็นการประชุมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 สนับสนุนศักยภาพอุตสาหกรรมการบิน พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เชื่อมโยงการขนส่งทั้งระบบ ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ เชื่อมไปยังระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เชื่อมกลุ่มประเทศ CLMV เชื่อมต่อเส้นทางสายไหมใหม่ ภายใต้นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน

นายจิรุตถ์ กล่าวอีกว่า The Routes Asia Development Forum 2020 เป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมการค้า การลงทุน สร้างเส้นทางการบินเส้นทางใหม่ นำไปสู่การขยายตัวด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นการสร้างงานในพื้นที่ เพราะตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา การจัดประชุมนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นอันดับที่ 25 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และอันดับ 7 ของอาเซียน มีนักธุรกิจเข้าร่วมประชุมกว่า 32,000 คน สร้างรายได้กว่า 2,700 ล้านบาท ดังนั้นปีต่อไปต้องดึงการจัดระดับโลกมาให้ได้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน