องคมนตรีประชุมงานโครงการหลวง ปรับทิศ ‘เลอตอ’สืบสาน-ต่อยอด ตามพระราโชบาย ร.10

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พล..กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง

ทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินและให้นโยบายการทำงานต่อไปในอนาคตแก่คณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ รวมทั้งสิ้น 40 คน

อย่างไรก็ตามวันเดียวกัน มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อชี้แจงและปรับแนวทางการทำงานให้ตรงตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง การนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ .แม่ระมาด .ตาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ 39 แห่งสุดท้ายของมูลนิธิโครงการหลวง ที่เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนกันยายน 2559

โดยที่ผ่านมาโครงการหลวงเข้าไปดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนการปลูกฝิ่น ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของโครงการหลวงที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 และสืบสาน ต่อยอดในรัชกาลที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9 เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในทุกๆ ด้านของโครงการหลวงและหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการอยู่ดีกินดีของประชาชน มีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านต่างๆ และการทำงานด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับไปเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน