ข่าวด่วน

ธปท.เหนือชี้ ภาวะเศรษฐกิจ ‘ไตรมาส3’ทรงตัวต่อเนื่อง จับตาหนี้ครัวเรือนเกษตรกรและนักท่องเที่ยวจีน

เมื่อเวลา 10.30 . วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ นายนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้อำนวยการ ธปท.สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2561 ว่า เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่อเนื่อง แต่ในระยะข้างหน้าอาจจะชะลอลงจากนโยบายกีดกันทางการค้า หรือ Trade War ซึ่งในกลุ่มยูโรโซนแม้ตัวเลขการบริโภคเอกชนและภาคการผลิตจะชะลอตัว แต่ภาคแรงงานยังแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 10 ปี ในขณะที่ญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากอัตราการว่างงานที่ลดลงใกล้ระดับต่ำสุดและการใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่วนสหรัฐอเมริกาภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากแรงสนับสนุนของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง นโยบายปรับลดภาษีเงินได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง ต่างจากจีนที่เศรษฐกิจมีสัญญานชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการผลิต แต่การส่งออกยังขยายตัว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นายนันทวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับภาวะเศรษฐกิจโลกดังกล่าวมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ในไตรมาส 3 ที่ทรงตัวจากไตรมาสก่อน แม้จะยังมีการขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยภายใน โดยรายได้เกษตรกรชะลอตัวลงทั้งด้านการผลิตและราคา ในขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงหรือหดตัวถึง 14.2% ทั้งเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ และโดยเฉพาะสิ่งทอที่กำลังซื้อหายไป จากสงครามการค้าที่ส่งผล

แม้การลงทุนภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นจากการนำเข้าเครื่องจักร แต่ในแง่ของการก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ เพราะ โครงการเปิดใหม่หดตัวโดยเฉพาะอาคารชุด ติดลบสะสม 8 เดือนต่อเนื่อง คือ อาคารชุด -87.6% ส่วนบ้านแนวราบ -23.5% สะท้อนภาพไม่ค่อยดีนัก ซึ่งยังสะท้อนไปยังการใช้จ่ายภาคเอกชนในแง่ของการบริโภคทรงตัว ที่กำลังซื้อไม่มีความเข้มแข็ง

นายนันทวัฒน์ กล่าวอีกว่า ในภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ ซึ่งมีการเปิดเที่ยวบินตรงจากเมืองท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ ฮานอย ไต้หวัน ย่างกุ้ง และเมียนมา ทำให้ไตรมาส 3 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ 299,521 คน หรือโตขึ้น 13.1% และจำนวนผู้โดยสารผ่าน 5 ท่าอากาศยานในภาคเหนือทั้งเข้าออก จำนวน 3,462,342 คน หรือโตขึ้น 6.9%  ขณะที่ชาวจีนชะลอตัวลงจากปัจจัยผลกระทบจากเรือล่มและปัญหากระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยวจีนที่สนามบินสุวรรณภูมิ    

สิ่งที่ต้องจับตาคือ ระยะต่อไปของเศรษฐกิจภาคเหนือ ที่เมื่อตรวจสอบในแง่ของผลผลิตการเกษตรน่าจะดี เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนดี ภาวะอากาศไม่เป็นอุปสรรค น่าจะผลัดกันให้เศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปีดี หรือขยายตัว แต่มีความท้าทายจากผลกระทบของ Trade War และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนว่าจะเป็นอย่างไร รวมทั้งภาระหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรที่มีมาก ตลอดจนหนี้นอกระบบที่ต้องเฝ้าระวังนายนันทวัฒน์ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน