ข่าวด่วน

เปิด ‘วังวรดิศ’ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาตามโครงการวัฒนธรรมทัศนา สานภาษารอยกวี วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีคุณอัมพร ดิศกุล อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

..ปนัดดา กล่าวกับคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความตอนหนึ่งว่า : ผมและครอบครัวมีความยินดียิ่งนัก ที่ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเช้าวันนี้ ถือเป็นวันอันมีความหมายพิเศษแก่ผม เพราะนอกจากทุกท่านผู้มาเยี่ยมจะเดินทางกันมาไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ และได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ห้วงเวลาสำคัญในความผูกพันระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้ทบทวนถึงความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย อันเกี่ยวข้องกับนพบุรีศรีนครพิงค์

กับอีกโดยส่วนตัวของผมแล้วซึ่งมีความรำลึกถึงพระคุณและน้ำใจไมตรีจิตของพี่น้องประชาชน และลูกหลานเยาวชนชาวเชียงใหม่อยู่เสมอ จากเมื่อครั้งที่ผมเคยรับราชการอยู่ที่นี่ ถือเป็นความทรงจำที่ให้คุณค่าทางประสบการณ์การทำงานแก่ตนเองในการรับราชการสนองพระเดชพระคุณถวาย จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลทางด้านการบริหารที่เป็นเลิศจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ...) และความเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม หรือ ‘Chiang Mai : The Most Splendid City of Culture’ อันถือเป็นเกียรติยศที่พี่น้องประชาชน ตลอดทั้งลูกหลานเยาวชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมมือร่วมใจ ร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างและดำรงรักษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน และความรักหวงแหนยิ่งของประชาชนชาวไทย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน