ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ‘WAZA’ครั้งที่73 มุ่งแสวงหาความร่วมมือการดูแลสัตว์ป่า-สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

พล . . สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก หรือ WAZA ครั้งที่ 73 Avani riverside กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

โดยมี รศ . นสพ . ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก   รวมทั้งผู้อำนวยการสวนสัตว์ต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการดูแลสัตว์ป่าและสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

There was a local pet store that sold https://justdomyhomework.com/ exotic animals.