ข่าวด่วน

พสกนิกรชาวเชียงใหม่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตร และวางพวงมาลา ‘วันปิยมหาราช’ประจำปี2561

ช่วงเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

ต่อมาเวลา 09.00 . นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญมาตลอดรัชสมัย อาทิ ทรงยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ ประกาศเลิกทาส จัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ตั้งศาลสถิตยุติธรรม ทรงส่งเสริมขยายการศึกษาให้แพร่หลาย ทำให้ประเทศไทย มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ มาตราบจนปัจจุบัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ในระหว่างพิธีจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างมิไ้ด้ย่อท้อในการเดินทางมาร่วมพิธีแต่อย่างใด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

The https://domyhomework.guru/ pet store owner agreed to do the johnny carson type presentation for half day.