‘ความดี’ ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ . . ปนัดดา ดิศกุล ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวต่อคณะลูกหลานนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชน เข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อบ่ายวันที่ 20 ตุลาคม 2561 วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ความตอนหนึ่งระบุว่า จริงตามที่บรรพบุรุษไทยท่านสอนสั่งลูกหลานไว้ กาลเวลาเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเดียวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้และวัตถุ แต่ความดีของบุคคลนั้นต้องไม่เปลี่ยนแปลงตาม อันได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชน บุคคลจำต้องมีความสม่ำเสมอในเรื่องเหล่านี้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม บำเพ็ญคุณงามความดี เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

On these proessaywriting.org/ trips we video taped all we saw, with special behind the scene footage.