ข่าวด่วน

นาฏศิลปเชียงใหม่จัดทัพ ร่วม ‘เทศกาลรามายณะนานาชาติ’ที่อินเดีย 29ตุลาคม-7พฤศจิกายน2561

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ลานกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ . เมืองเชียงใหม่ . เชียงใหม่ เหล่าคณาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมฝึกซ้อมการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานเทศกาลรามายณะนานาชาติ ครั้งที่ 4 หรือ 4th Edition of International Ramayana Festival ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2561 ประเทศอินเดีย

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย แจ้งมายังกระทรวงวัฒนธรรมว่า สภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอินเดีย มีกำหนดจัดเทศกาลรามายณะนานาชาติ ครั้งที่ 4 จึงขอเชิญนักแสดงรามายณะของไทย จำนวน 15 คน เข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าว โดยขอให้จัดการแสดง 45 นาที ที่กรุงเดลี และ 60-75 นาที ในอีก 2 เมืองอื่น ที่มีส่วนร่วมในการจัดเทศกาลที่ทรงคุณค่าทางศิลปและวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สั่งการให้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ฝึกซ้อมการแสดงโขน และนำนักแสดงทั้งชายและหญิงรวม 15 คน ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปะการแสดงของไทย รวมทั้งเป็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์ให้คณะนักแสดงได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนศิลปะการแสดงรามายณะจากประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อนำมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ ในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ของไทยต่อไปในอนาคต

นางกษมา กล่าวอีกว่า การแสดงจะเริ่มจากการแสดงปฐมบท หุ่นคน หนังใหญ่ จับลิงหัวค่ำ การแสดงประเลง หรือการแสดงเบิกโรง ก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ ตอน ตามกวาง ลักษณ์ สีดา ถวายพล และยกรบ ซึ่งทั้งหมดจะแสดงออกถึงความสวยงามของเครื่องแต่งกาย ความงดงามอ่อนช้อย เข้มแข็งน่าเกรงขาม และคึกคักยามออกศึก ของท่าทางจากเหล่านักแสดงสำคัญ อาทิ พระราม พระลักษณ์ นางสีดา กวางทอง ฤาษี ทศกัณฐ์ ลิง และยักษ์  

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

We then showed these video tapes to my classes the following monday with live source page commentary by the students who went on the trip.