ข่าวด่วน

รักษาการ ผอ.พิงคนคร ยื่นร้องขอความเป็นธรรม กกล.รักษาความสงบ-ศูนย์ดำรงธรรม-ศาลปกครอง หลังบอร์ดมีคำสั่งตั้งรักษาการฯ คนใหม่ขึ้นบริหารทับซ้อน

เมื่อเวลา 10.30 . วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 33 ( มทบ .33) ค่ายกาวิละ . เมืองเชียงใหม่ . เชียงใหม่ นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ พล . . สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ . มทบ .33 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ กรณีคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร หรือ บอร์ด มีคำสั่งแต่งตั้งนายอนุชา ดำรงมณี ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจากภาคเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผอ . พิงคนคร แทนที่ตนเอง ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายเพราะเป็นการแต่งตั้งทับซ้อนโดยมิชอบ

นางเนตรนภา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้บอร์ดมีการเรียกประชุมและเสนอ 2 รายชื่อ หนึ่งในนั้นคือนายอนุชา ดำรงมณี ไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลพิงคนครให้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร คนใหม่ แต่เรื่องก็เงียบไปจนล่าสุดมีการประชุมบอร์ด ซึ่งมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานบอร์ดเข้าร่วมประชุมได้แต่งตั้งให้นายอนุชา เป็นรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร แทนตนเอง ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้เพราะตนยังทำหน้าที่นี้อยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย

ดิฉันมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรม เพราะหากรองนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งลงมาก็จะมีกฎหมายรองรับ แต่เมื่อท่านยังไม่มีคำสั่งใดๆ ดิฉันก็ถือว่ายังต้องทำหน้าที่ต่อไป การที่บอร์ดกระทำการในลักษณะนี้ถือว่าผิดกฎหมาย และที่ผ่านมีความผิดปกติเพราะมีความพยายามสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งรวม 7 ครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร คนใหม่ได้ ที่สำคัญบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ คือ นายอนุชา ดำรงมณี คือ ประธานสรรหาเอง นั่นคือ 5 ปีที่ผ่านมาไม่มีผู้อำนวยการตัวจริงเลย และดิฉันซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการ ได้ทำหน้าที่รักษาการและบริหารงานมาตลอดอย่างถูกกฎหมาย การที่บอร์ดตั้งคนขึ้นมาทับซ้อนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ถูกต้อง เพราะให้ปฏิบัติหน้าที่ซ้อนก้น ซึ่งเป็นไปไม่ได้

นางเนตรนภา กล่าวว่า มีความพยายามให้คนมาเจรจาให้ตนเองลาออกจากตำแหน่ง หรือให้ขาดงาน เพื่อที่จะได้หมดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตนทำไม่ได้เพราะไม่ถูกต้อง แต่ยอมรับได้หากมีการแต่งตั้งลงมาจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลโดยตรงและชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นบ่ายวันนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรม และยื่นฟ้องศาลปกครอง ศาลอาญาคดีทุจริต เพราะมั่นใจว่าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างตั้งใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางเนตรนภา ได้นำเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย หนังสือ สพค .01/683 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 28 แผ่น สรุปมติคณะอนุกรรมการกฎหมายครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และรายงานการะประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 มายื่นเพื่อความหนักแน่นในการร้องขอความเป็นธรรมด้วย

ทั้งนี้เอกสารหน้าที่ 7 ระบุว่า เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ .) เชียงใหม่ ได้เรียกให้นางเนตรนภาไปพบที่สำนักงาน อบจ . เชียงใหม่ พูดจาให้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่และหยุดลงนามในเอกสารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร 7 วัน เพื่อที่จะแต่งตั้งนายอนุชา ดำรงมณี ขึ้นแทน

ส่วนนายอนุชา ดำรงมณี นั้น มีตำแหน่งเป็นหนึ่งในบอร์ดจากภาคเอกชนของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร   โดยปัจจุบันมีตำแหน่งที่ปรึกษาและกรรมการ บริษัทซันสวีท จำกัด ( มหาชน ) อดีตเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กรรมการบริษัมโกยี เรสซิเดนซ 2012 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้   อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่

ทั้งนี้มีรายงานว่า บ่ายวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้เชิญผู้สื่อข่าวและภาคส่วนต่างๆ หารือและให้คำแนะนำการเดินหน้าพัฒนาทิศทางการบริหารงานของพิงคนคร ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรตืพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยที่นางเนตรนภา ไม่ทราบเรื่องมาก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงบ่ายมีการจัดประชุมหารือโดยบริษัทซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เนชั่น จำกัด พร้อมทั้งแจ้งว่า นายอนุขา ดำรงมณี ผู้อำนวยการคนใหม่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากภรรยาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินและไม่ได้แจ้งให้ใครเข้าประชุมแทน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Microsoft powerpoint homework help may be the best option for you, when you need a high mark and don’t have enough of time.