ข่าวด่วน

กินเจเชียงใหม่ยังคึกคัก พาณชิย์พบ ‘ผักคื่นฉ่าย’ปรับราคา5-10บาทต่อกก.

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้สำหรับประกอบอาหารเจช่วงเทศกาลกินเจ ตามตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายวัตถุดิบ หรือปรับราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จประเภทอาหารเจ และเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมในการประกอบการค้า

จากการตรวจสอบพบว่า ในส่วนของราคาวัตถุดิบอาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ผักสดและผลไม้ โดยภาพรวมมีราคาทรงตัว ยกเว้น ผักคื่นฉ่าย ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 5-10 บาท / กก . โดยจำหน่ายในราคา 90 บาท / กก .  จากเดิม 80-85 บาท / กก . ในเรื่องปริมาณพบว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารเจ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และบางส่วนมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า แต่ยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการตรวจสอบราคาและปิดป้ายแสดงราคาทุกครั้งก่อนจำหน่าย

ทั้งนี้นางนิยดา กล่าวว่า ในภาพรวมปริมาณการจำหน่ายสินค้าเป็นปกติใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารเจ และอาหารเจปรุงสำเร็จ มีการวางจำหน่ายตามแหล่งการค้า ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้าทั่วไป ประกอบกับผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จ ซึ่งสะดวกในการเลือกซื้อตามความต้องการของผู้บริโภค

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Der sich in akademisches ghostwriting elternzeit befindliche stellvertretende abteilungsleiter dr.