ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ย้ำ’เรียนทั้งภาษาไทย-อังกฤษ ให้ได้ดี คือ ดีไทย ไม่ใช่ดีฝรั่ง’

เมื่อบ่ายวานนี้ (4 . . 2561) . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม พบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และวิชาภาษาอังกฤษ แก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี . พัฒนานิคม . ลพบุรี

. . ปนัดดา กล่าวกับลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ ดังความตอนหนึ่งว่า ลูกหลานทุกคนต้องมุ่งมั่นขวนขวาย พูดภาษาไทยของเราต้องให้มีจังหวะจะโคน ไม่ต้องเร่งรีบจนกลายเป็นความไม่ถูกต้อง แต่ให้มีความไพเราะ ที่จะเป็นเอกลักษณ์ประจำกายสืบไป อันจะทำให้คู่สนทนานึกชมเชยและเข้าใจได้ว่าเราให้เกียรติเขา เพราะหากพูดเร็ว โอกาสผิดพลาด ความไม่ถูกต้องทางการใช้หลักภาษาย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่าย ความหมายนี้ครอบคลุมถึงภาษาต่างประเทศที่โลกปัจจุบันลูกหลานจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากเข้าไว้ ซึ่งในวัยเท่านี้ เรียนอะไรก็เรียนได้ จดจำได้รวดเร็ว สมองดี เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกอบสัมมาชีพต่อไปในอนาคต อย่ามีนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง น้ำขึ้นจงรีบตัก ค้นคว้าขวนขวายในระหว่างอยู่ที่นี่ อย่าให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์

ยกตัวอย่างเช่น การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาโลก พูดกันในทุกประเทศ แต่อาจมากน้อยแตกต่างกันไป บางชนชาติพูดได้ มีความเข้าใจดีอย่างลึกซึ้ง แต่ไม่ยอมพูด ด้วยความเป็นชาตินิยม กล่าวได้ว่า ปัจจุบันภาษาอังกฤษคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางที่เชื่อมต่อความเป็นประชาคมโลกหรือโลกใบเดียวกันและมนุษยชาติ เป็นภาษาที่ผู้คนแทบจะในทุกภูมิภาคใช้สื่อสารระหว่างกันเป็นหลัก การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศระหว่างประเทศไม่พ้นที่เราจะนึกถึงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือเป็นภาษาอันดับแรกๆ ด้วยสาเหตุนี้เอง ที่ทุกชาติจำต้องบรรจุวิชาเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญอีกภาษาหนึ่งรองลงมาจากภาษาประจำชาติหรือภาษาถิ่น วิทยากรขอให้ลูกหลานเยาวชนมีความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ เคยพบลูกหลานเยาวชนคนหนึ่งที่ผ่านสถานพินิจฯ มา พยายามศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อพบปัญหาถามครู จนกระทั่งเรียนจบมัธยมปลายหลักสูตร กศน . สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างน่าชมเชย สำคัญที่สุดที่วิทยากรขอฝากไว้กับผู้บริหาร ครูอาจารย์ คือ ต้องให้ลูกหลานทุกคนจบ กศน .”

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Writing a writing a reaction paper midnightpapers good literary essay will not be a problem for you, if you ask us for help.