ข่าวด่วน

องคมนตรี ’จรัลธาดา-พล.อ.กัมปนาท’ ประชุมเดินหน้างานมูลนิธิโครงการหลวง กฟภ.มอบเงินสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หวังช่วยเกษตรกรยืดอายุผลผลิต

เมื่อเวลา 09.00 . วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน ) . เมืองเชียงใหม่ . เชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พล . . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโครงการหลวง และบรรลุตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้

โดยก่อนหน้าการประชุม นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ได้รับมอบงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แก่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยมี พล . . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล . . สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ . มทบ .33 และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ .) เขต 1 ( ภาคเหนือ ) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุมัติงบประมาณ จากกองทุนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่มูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 15 โรง เป็นเงินงบประมาณ 7.5 ล้านบาทเศษ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ . . 2561-2563 ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการเก็บรักษาผลผลิตได้นาน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี จำหน่ายในราคาสูงขึ้น

โดยจำนวนเงินงบประมาณที่มอบในครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณประจำปี . .2561 ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รวมจำนวน 6 โรง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,027,598.08 บาท นายธีรพงษ์ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

The watchstand is capable of holding the apple watch in either landscape or portrait orientation to better meet the varying tastes of consumers, and is compatible with all models of the apple watch.