ข่าวด่วน

ผช.รัฐมนตรีฯ บอกครูอาจารย์-ลูกหลานเยาวชน แม้พ้นหน้าที่ราชการแต่ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองยังคงอยู่

เมื่อเช้าวันที่ 28 กันยายน 2561 ในการเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวกับคณะครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังความตอนหนึ่งว่า กี่ครั้งแล้วไม่ทราบ แต่ผมจำได้ว่ามักจะเกิดปรากฏการณ์เช่นวันนี้ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในเดือนกันยายน ทั้งฝนตก ฟ้าร้อง ท้องฟ้ามืดครึ้ม บรรยากาศที่แลดูเศร้าของการอำลาอาลัยระหว่างพี่ๆ น้องๆ ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการอย่างภาคภูมิใจ หรือการโยกย้ายไปยังตำแหน่งหน้าที่ใหม่ในต้นปีงบประมาณที่จะมาถึง

หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทรงขอให้เกิดขึ้นแก่เราคนไทยทุกคนได้ ท่านคงอยากแลเห็นความจริงใจของเราคนไทยที่พึงมีต่อกัน มีความรักสมัครสมาน เลิกเอารัดเอาเปรียบและให้ร้ายต่อกัน ไม่อวดเบ่งอวดรู้ คุยโวโอ้อวด เลิกมีอคติต่อกัน ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ ร่วมกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มีความเพียร เป็นสุภาพชน รู้จักการให้อภัย สุนัขเห่าอย่าไปเห่าตอบตามที่พระธรรมโกศาจารย์ หรือท่านพุทธทาสภิกขุท่านเมตตาสอนแก่พวกเราไว้ ท่านบอกว่า มิเช่นนั้นแล้ว หมามันจะเพิ่มขึ้นอีกตัวโดยทันที ต้องไม่หลงลืมตัว และเรียนรู้ว่าความผิดกับความชั่วนั้นไม่เหมือนกัน บ้านเมืองไทยจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ลูกหลานเยาวชนต่างล้วนเป็นความหวังแห่งอนาคตให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ขอลูกหลานเยาวชนทุกคนช่วยกัน หรือแม้แต่ท่านครูอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม ท่านเพียงพ้นไปแต่หน้าที่ประจำ หากแต่ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเป็นของเราทุกคน ไม่มีสิ้นสุด . . ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Our sat admission essay writing service helpful source homework help practice test is meant to track your level of progress and to cement your test taking insurance, so as to get you accustomed to sitting down in a place for more than 4 hours writing a test and not getting bored and distracted.