ข่าวด่วน

‘สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ’ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เยี่ยมโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

เมื่อบ่ายวันที่ 25 กันยายน 2561 . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ . ธัญบุรี . ปทุมธานี

โดย . . ปนัดดา กล่าวในภายหลังว่า กระผมพร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยม ประชุมร่วมกับผู้บริหาร รับทราบข้อมูล ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี . ธัญบุรี . ปทุมธานี บ่ายวันนี้ เป็นเวลา 90 นาที ที่มีความซาบซึ้งในน้ำใจและการต้อนรับของผู้บริหาร ข้อมูลอันเป็นวิสัยทัศน์ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับจากแวดวงทางการแพทย์ต่างประเทศ ความรัก ความเมตตา ความพอเพียง และมีความสุข อีกทั้งเป็นสถานพยาบาลที่ใช้ระบบเทคนิคทางการแพทย์ที่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยน้ำใจไมตรีจิต แม้แต่เรื่องละเอียดอ่อนที่ประเทศตะวันตกมีความนิยมเลือกใช้ คือ ‘Therapy dog’ หรือสุนัขน่ารักฝึกหัดเพื่อเป็นเพื่อนใจผู้ป่วย  

กระผมมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ยังจดจำได้ถึงเมื่อครั้งที่รับราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกว่า 10 ปีก่อน แนวพระราชดำริในการจัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติสามารถใช้ชีวิตช่วงวาระสุดท้ายด้วยกันอย่างมีความสุข

. . ปนัดดา กล่าวอีกว่า ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งแห่งสมาชิกสมัชชาอนามัยโลก การวางแผนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย การให้บริการอย่างทั่วถึง มีความละเอียดอ่อน พิถีพิถันในการให้ความอบอุ่นใจ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการดูแลแบบองค์รวม ความเข้าใจอันดีต่อผู้ป่วย สามารถลดความทุกข์ทรมานของชีวิตบุคคลผู้เป็นที่รัก ช่วยให้ผู้ป่วยมีความสงบสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ได้จัดตั้งหน่วยดูแลและให้บริการแบบประคับประคองให้ผู้ป่วยมีความสุขในวาระสุดท้ายให้ยาวนานที่สุด มีคู่มือการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรการอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครผู้ดูแลเพื่อเป็นต้นแบบหรือการนำร่องให้กับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศนำไปใช้ดำเนินการ กระผมได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลจากผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ที่ถือเป็นแนวทางอันเป็นที่มาของคำว่า ‘Thainess’ ซึ่งมาจากคำว่า ‘Kindness’ นั่นเอง กระผมและคณะขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ ความมีวิริยภาพของทุกท่าน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Erste einblicke in die inhalte und Sie konnten dies ausprobieren strukturen des studiums sowie in die ablufe der abteilung vermittelte kathrin leipold.