ม.ล.ปนัดดา เยี่ยมบ้านอุเบกขา สอนลูกหลานไม่วัดรอยเท้าผู้ใหญ่ ดำรงรักษาความดี

เมื่อบ่ายวันที่ 24 กันยายน 2561 . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา . พุทธมณฑล . นครปฐม

โดยมีความตอนหนึ่งว่า สุภาษิตของหลวงวิจิตรวาทการที่ว่า จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน เป็นสำนวนหมายถึง หากกระทำการใดๆ ให้เด่นหรือดัง จะกลายเป็นที่สนใจของสังคมคนหมู่มาก ต้องยอมรับว่า อาจจะเป็นการนำโชคร้ายมาสู่ตนเพราะมนุษย์บางกลุ่มบางคนมักอิจฉาริษยาหรือไม่ชอบเห็นใครคนอื่นเด่นดังเกินตน ซึ่งที่จริงแล้วไม่ถูกต้องในทางจริยธรรม แต่มันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นในโลกแห่งความเป็นจริง ลูกหลานยิ่งต้องให้กำลังใจแก่เขา อาจถือเขาเป็นต้นแบบแก่เราด้วยซ้ำไป

แต่ข้อสังเกตก็คงต้องมีควบคู่ไปพร้อมด้วย ไม่ใช่ตามคนไม่ทัน เช่น คนเด่นหรือคนดังที่ว่านั้นหลงลืมตัวหรือไม่ ยังสามารถดำรงรักษาคุณความดีของตนให้มีความสม่ำเสมออยู่หรือไม่ เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าจากความเป็นคนดีคนเดิม ครูอาจารย์ท่านเคยสอนมาแต่ครั้งเป็นนักเรียนเด็กๆ ความเสมอต้นเสมอปลายในการกระทำ ความไม่หลงลืมตัว การไม่วัดรอยเท้าผู้ใหญ่ การไม่คุยโวโอ้อวด เป็นสิ่งที่คนดีหรือคนส่วนใหญ่พึงกระทำ อย่าลืมว่าคนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด ลูกหลานเยาวชนต้องช่วยกันจดจำ ยึดมั่น ถือมั่น เป็นสุภาษิตสอนใจแก่ชีวิตตน ไม่ให้เดินหลงทาง . . ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

For initial assembly, the user simply feeds the magsafe cable through the center of the post, and then, to charge each day, lays the apple watch against the cradle.