ข่าวด่วน

แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงแผนควบคุมการปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 2561 เผยพบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นลดลง69.44% หลังเฝ้าระวังตามแนวชายแดนและป้องปรามอย่างเข้มงวด

วันที่ 21 กันยายน 2561 ที่กองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ พล . . วิจักขฐ์   สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ปปส . และนางทิพาพร ทัศน์ภักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน . . . ให้การต้อนรับ

ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพภาคที่ 3  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และภาค 6 สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัด / อำเภอที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดเป็นแผนการฯ ที่มีความประสานสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พล . . วิจักขฐ์ กล่าวว่า สำหรับผลการปฏิบัติในปี 2561 พบว่า จำนวนพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงจากในปี 2560 อาจจะประเมินได้ว่ามีสาเหตุมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกเป็นห้วงติดต่อกันระยะยาวกว่าปกติ ทำให้ฝิ่นที่ลักลอบปลูกและหวังเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนได้รับความเสียหาย และความร่วมมือจากราษฎรในพื้นที่ อันเนื่องมาจากภาครัฐ ได้เข้มงวดกวดขันกับ ผู้นำท้องถิ่น และเพิ่มความถี่ในการติดตามเหตุการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวต่อทางราชการ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร และร่วมปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ ตลอดจนการลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบของกำลังป้องกันชายแดน ทำให้ผู้ลักลอบปลูกฝิ่นเกิดความหวาดระแวง ไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงทุนลักลอบปลูกซ้ำและการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ยังดำเนินการในมาตรการเฝ้าระวังและป้องปรามอย่างเข้มงวดจริงจังในพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นอกจากนี้ภาครัฐได้เข้าดำเนินการฝึกอบรม และแนะนำการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้กับราษฎรในพื้นที่ ทำให้ราษฎรมีทางเลือกในการทำการเกษตร และให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ผลการดำเนินการตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นประจำปี 2561 กองทัพภาคที่ 3 มีพื้นที่เป้าหมายที่รับผิดชอบ จำนวน 65 พื้นที่เป้าหมาย ในปี 2561 ได้ตรวจพบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่นครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย , แม่ฮ่องสอน , ตาก และจังหวัดกำแพงเพชร โดยผลการตัดทำลายไร่ฝิ่นทั้งในและนอกพื้นที่เป้าหมาย ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการลักลอบปลูก จำนวน 1,885.02 ไร่ และในปี 2561 พบว่า มีการลักลอบปลูกจำนวน   576.15 ไร่ ลดลง 1,308.87 ไร่ คิดเป็น 69.44% ของปีที่ผ่านมา ซึ่งทุกภาคส่วนได้ดำเนินการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น เพื่อทำให้พื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่น และพืชเสพติดชนิดอื่นๆในภาคเหนือ มีปริมาณลดลงและหมดสิ้นไปในที่สุด

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

The type of sat homework help we offer we offer all types of homework help to prospective candidates.