ม.เชียงใหม่เจ๋ง ประกาศงดใช้ ‘ถุงพลาสติกหูหิ้ว’เด็ดขาด ดีเดย์1ตุลาคมนี้

เมื่อเวลา 17.30 . วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( มช .) . ดร . นพ . พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ชาว มช . ปฏิเสธถุงพลาสติกหูหิ้ว และประกาศว่าทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วโดยสิ้นเชิง รวมทั้งจะสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการ ใช้ ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยจะมีการรณรงค์แบ่งปันถุงผ้าสะอาดให้กันและกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เขียว สะอาด อย่างยั่งยืน (Green and Clean Sustainable University) ซึ่งมีการดำเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

We also offer help in other areas like writing a persuasive essay, provision of topics and proposals.