ข่าวด่วน

ชวนแอ่วงาน ‘หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2’ ณ เชียงใหม่ศิลาดล-ดอยสะเก็ด 21–23 กันยายน2561

เมื่อเวลา 17.00 . วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่เชียงใหม่ศิลาดล บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเป้า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด . . ทัศนีย์ ยะจา ประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ รองประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย และนายเชวง โล่ห์เจริญสุข ประชาสัมพันธ์เครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2’

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการศิลปิน OTOP โดยดำเนินการคัดเลือกศิลปิน OTOP เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานศิลปิน OTOP โดยคัดเลือกผลงานศิลปิน OTOP ตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 100 คน และ ปี 2560 จำนวน 32 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแสดง ศิลปหัตถกรรม ประติมากรรม ซึ่งลงทะเบียน OTOP ใน ปี . .2557-2558 หรือปี . . 2559-2560 จากทั่วประเทศ

ดังนั้นในปี . . 2561 เครือข่ายศิลปิน OTOP แห่งประเทศไทย ระดมทุนจากกลุ่มเครือข่ายฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานหัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23  กันยายน   2561 เชียงใหม่ศิลาดล   บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเป้า อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยยกทัพเครือข่ายศิลปิน OTOP  จำนวนมากกว่า 100 ชีวิต จากทั่วประเทศ มาร่วมจัดแสดงผลงาน เพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ จะได้มีแนวคิดในการสานต่อมรดกอันล้ำค่านี้สืบไป ” อภิวัฒน์ ธีระวาสน์ กล่าว

. . ทัศนีย์ ยะจา ประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า เราอยากแสดงศักยภาพให้รัฐบาลเห็นว่า เราพร้อมร่วมมือกันขับเคลื่อน เพื่อให้เป็นต้นแบบความเข้มแข็งต่อเครือข่าย กลุ่ม องค์กร อื่นๆ ในการเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ จนเกิดความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม ช่วยกันขับเคลื่อนงานที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ภายในงานตลอด 3 วัน นอกจากการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของศิลปิน OTOP ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิลปิน OTOP โดยกิจกรรมที่จัดภายในงานประกอบด้วย (1) การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปิน OTOP จากทั่วประเทศ (2) การจำหน่ายสินค้าของศิลปิน OTOP  จากทั่วประเทศในราคาพิเศษ (3) การเปิดแกลลอรี่แสดงผลงานของศิลปิน OTOP (4) แสดงผลงานบนบ้านไม้เรือนไทย แสดงหัตถศิลป์ด้าน งานเครื่องปั้นดินเผา งานผ้า งานเบญจรงค์ งานเครื่องประดับ งานจักสาน งานทองเหลือง งานเครื่องถม งานไม้ งานเครื่องหนัง

พร้อมพบกับไฮไลท์ผลิตภัณฑ์เด่น โดยเชียงใหม่ศิลาดล จะนำผลงานคอลเลคชั่นพิเศษ ชุดของตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดลด้วยเทคนิคพิเศษแห่งแรกในประเทศไทย มูลค่าหลักล้านบาทมาร่วมแสดง และ   ผ้าปะลางิง ผ้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เดียว หนึ่งเดียวของจังหวัดยะลา งานเศษหนังสุดฮิปจากธัญสุดาและ Paan ลายดอกนนทรีย์และดอกมะลิวัลย์ ที่นำมาแสดงก่อนที่จะเปิดตัวจริง อาทิ หมอน เบาะรองนั่ง ผ้าคาดโต๊ะ และเสื้อผ้า

ทั้งนี้การจัดงาน หัตถศิลป์ ศิลปิน OTOP ครั้งที่ 2’ จังหวัดเชียงใหม่ และศิลปิน OTOP จะมีพิธีเปิด ในวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 17.00 . โดยนายอภิชาติ   โตดิลกเวชช์   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เชียงใหม่ศิลาดล บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเป้า อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หากประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจร่วมงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-991-2901 หรือ www.facebook.com/ เครือข่ายศิลปินโอทอป หรือ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 0-5311 2647-8

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

So, you need to have that weapon by your side buyresearchpapers.net in all tests.