ข่าวด่วน

‘ม.ล.ปนัดดา’ ย้ำประเทศไทย4.0 ข้าราชการต้องตรวจสอบได้-โปร่งใส100%

. . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษหลักสูตรรองผู้บังคับการตำรวจ ( หรือเทียบเท่า ) ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ( หรือเทียบเท่า ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การน้อมนำสู่การปฏิบัติของผู้เป็นข้าราชการ วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า การรับราชการถือเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อชาติบ้านเมืองโดยตรง การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่สังคมและพี่น้องประชาชนถือเป็นหัวใจของการครองตน ครองคน และครองงาน ในความหมายของประเทศไทย 4.0 คือ การสามารถตรวจสอบได้ในความโปร่งใส 100 % ความเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่เหมาะสม สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ สำคัญที่สุด คือ ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา กับอีกมีความซื่อสัตย์สุจริต

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

.