ข่าวด่วน

สสจ.เชียงใหม่ห่วงประชาชนเจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน โรคไข้หวัดใหญ่-ปอดบวม

วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสุธีรัตน์ มหาสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ( สสจ .) เชียงใหม่ แถลงว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่   อากาศมีความชื้นสูง เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เป็นสาเหตุเกิดโรคหลายชนิด  

ซึ่งจากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ . เชียงใหม่ พบว่า สถานการณ์การป่วย ตายของโรคไข้หวัดใหญ่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน 1 มกราคม – 15 กันยายน 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 7,625 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอสันทราย อำเภอเมือง และอำเภอแม่ริม กลุ่มที่พบอัตราการป่วยสูงสุด อยู่ในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 0-9 ปี และ พบผู้ป่วยปอดบวม ทั้งสิ้น 8,564 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มที่พบอัตราการป่วยสูงสุด อยู่ในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 0-4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป

นางสุธีรัตน์   กล่าวต่อว่า รอบ 3 เดือนของฤดูฝนปี 2561 นี้ จะพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สูงอายุ มีโรคเรื้อรังประจำตัว โดยอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีไข้ ไอ น้ำมูก บางคนมีอาการเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรง เป็นอยู่ประมาณ 3-5 วัน ส่วนโรคปอดบวม เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง เกิดจากการติดเชื้อหลายชนิด เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส อาจเป็นโรคแทรกซ้อนหลังจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ประมาณ 3 วัน โดยผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอ เหนื่อยหอบง่ายและอาจมีเสมหะหรือมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย ควรให้ความสนใจในผู้สูงอายุอาจจะมีไข้ หรือตัวอุ่นๆ และมีอาการซึมลง   ส่วนในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จะมีไข้สูง ซึม ไม่ดื่มน้ำหรือนม หายใจหอบเร็วหรือหายใจมีเสียงดังหวีดหรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม   หากมีอาการดังกล่าวขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที จะช่วยลดอาการรุนแรง ลดการเสียชีวิตได้

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถป้องกันการเจ็บป่วยง่ายๆ ด้วยมาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด คือ ปิดปากจมูกเมื่อป่วย ไอ จาม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วยมีไข้ ไอ จาม หรืออยู่ในสถานที่คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก ให้หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมกับผู้อื่นเมื่อป่วย เพื่อให้หายป่วยเร็ว และไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น   นอกจากนี้ ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ครบ 5 หมู่ หากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048-50 ต่อ 110

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Was msste passieren, dass wir sie verlassen der djlp wird seit 1956 vom bundesministerium fr familie, senioren, frauen bachelorarbeit und jugend jhrlich vergeben und gilt in deutschland als wichtigste auszeichnung fr autoren von kinder- und jugendliteratur.