ข่าวด่วน

‘Another Day Passing By’ วันเวลาที่ผ่านไป ณ วังวรดิศ

วันที่ 16 กันยายน 2561 . . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พบปะสนทนา อรุณรุ่งวันอาทิตย์ ‘ ‘Early Morning Hours @ Varadis Palace Museum & Library’ ระหว่างครูอาจารย์ ลูกหลานนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ในการเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   ถึงเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ซึ่งความสำคัญอันดับแรก ยังคงเป็นเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู ความพอเพียง และความเพียร อย่างปฏิเสธไม่ได้ ถือเป็นความจริงทั้งสำหรับชาตินี้หรือชาติไหนๆ 4 สิ่งนี้ จะนำพามาซึ่งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อุดมการณ์ประชาธิปไตยสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างสง่างาม ไม่ตกหลุมพราง ไม่โดนชนักติดหลัง บางท่านกล่าวว่า การใช้ ปัญญา หรือ ‘Intelligence’ แห่งคุณความดี ไม่ให้ร้ายป้ายสี ไม่อิจฉาริษยากัน ไม่กล่าวคำเท็จ แต่มีอัธยาศัยไมตรีจิตต่อกันว่าด้วยเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ไม่หาเรื่องขัดแย้งที่ไม่ใช่ความจริง ไม่คุยโวโอ้อวด ไปกินข้าวบ้านใครเขาแม้สักมื้อเดียวต้องรำลึกบุญคุณ ที่ถือเป็นความเมตตากรุณาจากเขา ความหลงลืมตัว ความเนรคุณคน นำพาความเสียหายมาสู่บุคคลและการบริหารองค์กรมากมายนับครั้งไม่ถ้วน มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้น แต่ที่เกิดเพราะบุคคลไม่รู้จักการปรับเปลี่ยนอุปนิสัยใจคอ นิยมการเอารัดเอาเปรียบ หลอกลวงผู้คน และปราศจากความจริงใจ กระทั่งเป็นความเคยชิน กับอีกการประจบประแจงสอพลอ ครูอาจารย์ท่านจึงสอนว่า ใจตนจึงต้องกว้างเหมือนแม่น้ำ คือ มีทั้งความเมตตากรุณา ให้อภัย มีความจริงใจ ไม่คิดอะไรชนิดสุดโต่งหรือฟุ้งเฟ้อ สำคัญตนเองผิดๆ ประการสำคัญคือต้องไม่คดโกง ประชาธิปไตยในอุดมคติจะทั้งเต็มใบครึ่งใบของสังคมใดก็ตาม คำตอบ คือ ไปได้รอดปลอดภัย ไม่เผชิญกับอุบัติภัยใดๆ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

One of the most dangerous aspects of https://essaydragon.com/ each sat test is the stress.