‘โครงการหลวง’ เดินหน้าหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สืบสาน รักษา ต่อยอดผลิตภัณฑ์

เมื่อเวลา 09.30 .​ วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ . แม่เหียะ . เมืองเชียงใหม่ . เชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์กรมหาชน ) โดยมี พล . . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมและเป็นปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาพื้นที่สูงกว่า 450 คน

ดร . จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า โครงการหลวงริเริ่มมาจากพระราชประสงค์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ งานวิจัย อะไรที่ไม่รู้ให้วิจัย แสวงหาคำตอบ เพื่อนำไปขยายผลต่อยอดและพัฒนาคุณภาพให้สูงสุด และให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ถือเป็นต้นแบบของการวิจัยและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงของประเทศ ซึ่งมีความยากลำบากทั้งการเพาะปลูก ขนส่ง และเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปจะต้องมีการเพิ่มนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงขึ้นในลักษณะ Smart Farming เพื่อความยั่งยืน

สิ่งที่จำเป็นในอนาคตคือ การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนนักวิจัยรุ่นเก่า เนื่องจากที่ผ่านมาเราได้รับทุนจากต่างประเทศผ่านทางกระทรวงเกษตรและมหาวิทยาลัยในฐานะประเทศกำลังพัฒนา ส่งนักวิจัยไปเรียนต่อระดับปริญญาโทและเอก แต่ปัจจุบันประเทศเราก้าวขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราจึงขาดแคลนทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนที่มีกำลังน่าจะเข้ามาช่วยส่งเสริมในจุดนี้ได้ เพื่อพัฒนานักวิจัยไปเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงต่อไป   นายจรัลธาดา กล่าวทิ้งท้าย  

ในขณะที่ พล . . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า กว่า 50 ปี โครงการหลวงมีผลงานมากมาย ถือเป็นต้บแบบของการทำการเกษตรที่ทำให้ประชาชนปลอดภัยมากที่สุด จนปัจจุบันสินค้าไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ซึ่งในปีหน้าเราจะเร่งดำเนินการใน 3 ส่วน คือ การกำหนดแผนงานประจำปี และงบประมาณรองรับ ซึ่งะจแยกเป็นในส่วนของสถาบันพัฒนาพื้นที่สูงและภาคี ต่อด้วยงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์การทำงานโครงการหลวง ประเทศชาติ และสังคม ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพชีวิตที่ดี ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัย ไม่พึ่งพิงต่างประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และสุดท้าย คือ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งสำคัญมาก เพราะการทำงานบนพื้นที่สูงมีความยากลำบาก คนทำงานต้องมีอุดมการณ์ และพร้อมที่จะเสียสละและสู้งาน ซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ประชาชนบนพื้นที่สูง

ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงมีมากมายที่น่าสนใจ อาทิ เห็ดหลินจือแดง ซึ่งมีคุณภาพดี ราคาถูกกว่าต่างประเทศ ชีวภัณฑ์ไม่ใช่สารเคมีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในครัวเรือน ทำเล็กๆ แบบพอเพียง ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะหากนำไปขึ้นทะเบียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 300,000 บาทต่อชนิด โดยปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร มีพระราโชบายให้สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อสร้างสุขให้ปวงประชา

ส่วน . ดร . พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง   และผู้ประสานงานโครงการกาแฟอาราบิกา กล่าวเสริมในเรื่องกาแฟว่า กาแฟของโครงการหลวงเป็นพืชที่มีความเหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อม เพราะปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ ไม่ทำลายป่า เราปลูกในพื้นที่ 5 จังหวัด ด้วยความสูง 1,200 เมตร จำนวน 10,000 ไร่ มีเกษตรกร 2,500 ราย สร้างรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ คุณภาพดีได้รับการยอมรับ เพราะรสชาติดี และเป็นการผลิตแบบครบวงจร ล่าสุด ปตท . รับซื้อเพื่อนำไปใช้ในร้านกาแฟอะเมซอนทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์กรมหาชน ) มีการนำเสนอผลสำเร็จและความก้าวหน้าของงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กระบวนการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มูลนิธิโครงการหลวงอนุมัติงบประมาณดำเนินงานวิจัยใน 10 สาขา จำนวน 36 โครงการ    

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นิทรรศการ อาหารปลอดภัยจากพื้นที่สูง อาทิ ระบบการปลูกพืชไร้ดินอินทรีย์ ชีวภัณฑ์โครงการหลวงเพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่น อาทิ ชาเมี่ยง สกัดเป็นเวชสำอาง น้ำมันมะแตก ลดการอักเสบ แก้ปวด ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสกัดจากหญ้าถอดปล้อง ผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่น อาทิ ข้าวเฮงาะเลอทิญ ข้าวบือบอ หรือข้าวเหลือง ข้าวบือซอมี หรือข้าวไก่ป่า ข้าวเหล่าทูหยา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการปศุสัตว์ เช่น ไก่กระดูกดำ ไก่ฟ้า และไก่เบรส   ซึ่งทั้งหมดแสดงถึงศักยภาพของการดำเนินงาน โครงการหลวง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ให้เกิดประโยชน์จริงตามพระราชปณิธาน .. ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

When you study well and get the best help from us, you will have nothing to fear because their company your confidence will soar.