ข่าวด่วน

ปลัดกระทรวงสาธารสุขขึ้นเหนือ เปิดตัว ‘H4U’สมุดสุขภาพประชาชน พร้อมให้บริการทั้งระบบ100แห่งทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ห้องห้วยส้มป่อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว . เมืองเชียงใหม่ . เชียงใหม่ . . เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดตัว H4U สุมดสุขภาพประชาชน mHealth กระทรวงสาธารณสุข โดยมี . . โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ   . . พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมผลักดันให้ H4U app เป็น mHealth ที่ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างแท้จริง ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และที่ 5 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งมอบป้าย H4U Ready ให้กับ 12 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ เพื่อแสดงความพร้อมของโรงพยาบาลในการให้บริการข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHR) 

ซึ่ง . . เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เพราะปัจจุบันไอทีมีความสำคัญต่อการทำงานและพัฒนาระบบทั่วโลก ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระทรวงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข งานลดลงด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย

โดย . . พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า H4U คือ ระเบียนสุขภาพ หรือสุมดสุขภาพประชาชน เป็นความตั้งใจของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงไร้รอยต่อ โดยระเบียนสุขภาพจะเป็นแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือมือถือของประชาชน เราสามารถติดตั้งได้โดยจะมีองค์ประกอบสามส่วน คือ แอพลิเคชั่น ตัวโรงพยาบาลที่รองรับระบบขณะนี้มีแล้วมากกว่า 100 โรงพยาบาล และ H4U ก็ง่ายๆ เลยว่า ไปโรงพยาบาลแล้ว อยากจะได้ผลการตรวจ ผลยา ผลเลือด หรือผลห้องปฏิบัติการ กลับไป ก็จะอยู่ในสมุดนี้   หรือการฉีดวัคซีนสำคัญเราก็จะเก็บไว้ให้ โดยกระทรวงจะทำพื้นที่เล็กๆ เหมือนเป็น Cloud ให้ทุกคนเก็บข้อมูลสุขภาพของตนเองไว้

ประชาชนก็อยากจะใช้บริการ ต้องไปขอรับบริการที่สำนักบริการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก็คือโรงพยาบาลที่รองรับระบบนี้ คาดว่าภายในสิ้นปีหน้าก็น่าจะรองรับได้ทุกที่ แต่ตอนนี้จะได้ประมาณ 30-40% ส่วนภาคเหนือยังมีไม่มาก มีที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ส่วนภาคอีสานหลายจังหวัดแล้ว ประโยชน์คือประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ และรู้เลยว่าแพทย์ให้ยาอะไรมาทานตามใบสั่งยา การฉีดวัคซีน ตรวจสอบได้เลย และเรามองได้สองด้านคือไปซื้อยาเองได้จากหลักฐานที่เราไปตรวจโรงพยาบาลมาว่าเรากินยาตัวนี้จริงๆ หากทำยาหล่นหาย ซึ่งเภสัชกรเขาจะดูให้ตามความเหมาะสม

. . พลวรรธน์ กล่าวอีกว่า จุดแรกที่ประชาชนต้องไปติดต่อคือ โรงพยาบาลที่มีข้อมูล โดยแสดงความจำนงและลงนามยินยอมให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขดึงข้อมูลจากโรงพยาบาลไปให้ เพราะตามข้อระเบียบที่มีประชาชนต้องอนุญาตก่อนตามระเบียบที่มี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบคุ้มครองข้อมูลสุขภาพปี 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดึงข้อมูลส่งคืนให้ได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 28 กันยายน 2561 นี้ วันนี้เราจึงมาเปิดตัว H4U ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นที่ทำงานภายใต้ระเบียบนี้ เรียกว่าเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามการปฏิรูประบบสาธารณสุข ที่จะได้ประโยชน์ทั้งผู้ป่วยและแพทย์ ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ IOS

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

However, there are do my homework of https://homework-writer.com/ other types of tests that come from time to time.