งดงามในความทรงจำ ‘โครงการ ทำดีเริ่มต้นที่ใจเรา คิดดี พูดดี ทำดี ก้าวเดินตามรอยพระยุคลบาท’

. . ปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวถึงการสนทนากับคุณแหม่ม คัทลียา แมคอินทอช และคุณหมิว ลลิตา ปัญโญภาส ในรายการ ราชินีโต๊ะกลม ( เดอะควีน )’ ตอน เยี่ยมวังวรดิศ ออกอากาศเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ว่า ด้วยพระเดชพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ ( อดีตเอกอัครราชทูต . . . สังขดิศ คุณมัณฑนา ดิศกุล อยุธยา ) ที่ทำให้ครอบครัวของกระผมสามารถดำรงรักษาวังวรดิศมาได้ และก่อตั้งเป็น โรงเรียนดำรงราชานุภาพ แหล่งเรียนรู้สำคัญของชาติ ที่สถานศึกษา ส่วนราชการ และอีกหลายองค์กรได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง มองในทางกลับกัน หากปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำ ทุกอย่างคงจบสิ้นไปหมดแล้ว เหลือเป็นเพียงตำนานเล่าขานอยู่ในตำราประวัติศาสตร์ 

แต่ด้วยความพอเพียง ไม่โลภโมโทสัน ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและความจงรักภักดีเป็นที่ตั้ง พ่อเคยพูดว่า แม้เพียงคิดก็ผิดแล้ว คุณแหม่มและคุณหมิว ซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ แต่ช่างมีอัธยาศัยไมตรีงดงาม สุภาพเรียบร้อยด้วยจริยวัตรของกุลสตรีไทย กล่าวหลายสิ่งหลายอย่างที่ถือเป็นกำลังใจแก่เราคนไทยด้วยกัน กระผมและครอบครัวขอขอบพระคุณท่านทั้งสอง รายการราชินีโต๊ะกลม และไทยทีวีสีช่อง 3” . . ปนัดดา กล่าว

หมายเหตุ : ภาพถ่ายวันนี้ หลังฝนหยุด วังวรดิศ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

We also realize that the www.dissertationauthors.com/ world has changed.