ข่าวด่วน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ สืบสานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรรมปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ปลูกข้าว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

โดยให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและร่วมเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกข้าว ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมปลูกข้าวในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ “ข้าวทับทิมชุมแพ” เป็นข้าวที่ได้จากการการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวสังข์หยดพัทลุง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” เป็นพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และคณะกรรมการกรมวิจัยแห่งชาติร่วมกันวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมา

ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทำให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นประจำสายพันธุ์ คือ เมล็ดข้าวมีสีม่วงเรียวยาวและมีผิวที่มันวาว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี “ข้าวเหนียวดำลืมผัว” เป็นข้าวนาปีพื้นเมืองเดิมของชาวเขาเผ่าม้งในภาคเหนือของประเทศไทย

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาดเฉพาะตัว และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก และในโอกาสเดียวกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากกรมการข้าว จำนวน 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 พันธุ์ข้าวปทุมธานี1 พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง พันธุ์ข้าว กข6 พันธุ์ข้าว กข43 พันธุ์ข้าว กข57 และพันธุ์ข้าว กข71

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน