ข่าวด่วน

‘วันแม่แห่งชาติ’ เข้าชมฟรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดว่า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ .แม่ริม .เชียงใหม่ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี

ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ โดยลักษณะของการจัดสวนจะแบ่งพันธุ์ไม้ตามวงศ์และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ทั้งอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่มีทั้งความสวยงามและความรู้ ทำให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษมาจัดแสดง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ซึ่งสามารถใช้รถส่วนตัวขับเที่ยวชมรอบสวนๆ ได้ด้วย

หากประชาชนและนักท่องที่ยวสนใจเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 053-841234 หรือติดตามได้ใน Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน