ข่าวด่วน

เปิด ‘วังวรดิศ’ ต้อนรับคณะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2561 ฝากทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณของพระมหากษัตริย์

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ..ปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้การต้อนรับคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จำนวน 264 ท่าน จาก 76 จังหวัดทั่วราชอาณาจักร ในการเข้าเยี่ยมวังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องตามรอยเบื้องพระยุคลบาท กำนันผู้ใหญ่บ้านคือข้าต่างพระเนตรพระกรรณ ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาประชาชนก่อนการเข้ารับรางวัลเกียรติยศกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 อันถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

..ปนัดดา กล่าวว่า ผมพร้อมครอบครัวขอแสดงความยินดีจากใจจริงมายังกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ทุกท่าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นข้าต่างพระเนตรพระกรรณของพระมหากษัตริย์ ด้วยพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม .. 2435

ภาระหน้าที่ประการสำคัญ คือ การบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบรัฐให้กับพี่น้องประชาชน ความรักเคารพในตัวท่านจึงนำมาซึ่งความรับผิดชอบอันปรากฏอยู่ตราบจนทุกวันนี้ในทั้ง 76 จังหวัด ผู้เปรียบเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่และเป็นที่ไว้วางใจของผู้คนทั้งหมู่บ้าน ตำบล หรือกว้างใหญ่กว่านั้น ก็ด้วยคุณความดีที่เกิดขึ้นจากตัวท่าน หาใช่ต้องไปหาเสียงหาคะแนนแบบนักการเมือง การให้เกียรติและเชื่อมั่นศรัทธาในตัวท่านก่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบราชการที่เป็นภาพรวมของประเทศ ทั้งการปฏิบัติงานของข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

“ผมใคร่กล่าวว่า ความสง่างามของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน คือ ความเป็นข้าของแผ่นดินที่ชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจ ท่านมิใช่นักการเมือง แต่เป็นผู้ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนตามพระราชปณิธาน และร่วมกันดำรงรักษาประเทศ” ม.ล.ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน