ข่าวด่วน

ผอ.สำนักพุทธฯแจง ยังไม่ได้อนุมัติเอกชนเช่าที่วัดร้างกลางเมืองเชียงใหม่เปิดเป็นโรงแรม ระบุกำลังตรวจสอบหลักฐานการรวมวัดว่ามีจริงหรือไม่

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวชี้แจงกรณีการให้เอกชนเช่าที่ดินวัดต้นปุ๋น (ร้าง) ตั้งอยู่ข้างวัดล่ามช้าง .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ เพื่อดำเนินกิจการโรงเรียนเพื่อการโรงแรม หลังเจ้าอาวาสวัดล่ามช้าง ชาวบ้านในชุมชน และชาวเชียงใหม่ ออกมาคัดค้าน

โดยนายอุบลพันธ์ กล่าวว่า เดิมที่ดินวัดต้นปุ๋นมีนางประไพ ระเบ็ง เป็นผู้เช่า เพื่อเปิดโรงเรียนอนุศึกษา ต่อมานางประไพเสียชีวิต ..ปราณี ระเบ็ง ทายาทได้เข้ามาดำเนินกิจการต่อ กระทั่งโรงเรียนประสบปัญหาเด็กมีจำนวนลดลงจึงเลิกกิจการ ต่อมาบริษัทดอยคำฮิลล์ไซต์ ดิเวบล๊อบเม้นท์ โดยนายเศวต เวียนทอง ได้รับมอบอำนาจโอนสิทธิ์การเช่า เพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ เมื่อปี 2560 แต่ภายหลังบริษัทดังกล่าวได้แจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์ เพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนการโรงแรมและประกอบกิจการโรงแรมแทน และยังได้ขอทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี แต่เนื่องจากมีการร้องคัดค้านเกิดขึ้นเรื่องจึงถูกระงับไป

ขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังไม่ได้อนุมัติการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ตามความต้องการของบริษัท ดอยคำฮิลล์ไซต์  เพราะต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนาสมบัติกลางประจำปี (พศป.) และที่ประชุมมหาเถระสมาคมพิจารณา ทั้งนี้สำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จำเป็นต้องส่งเรื่องที่เอกชนยื่นขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าให้ส่วนกลางพิจารณา เพราะเอกชนมีสิทธิตามกฏมาย  หากไม่ดำเนินการก็จะถูกข้อหาละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ส่วนการจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงแรมได้  ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายควบคุมอาคาร ..2522 และ ...การโรงแรม โดยกระทรวงมหาดไทยดูแลอยู่  ซึ่งสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติจะนำมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับเอกชนที่เขามาลงทุนในภายหลัง

นายอุบลพันธ์ กล่าวอีกว่า กรณีที่เจ้าอาวาสวัดล่ามช้างอ้างว่ามีเอกสารหลักฐานการรวมวัดต้นปุ๋นเข้ากับวัดล่ามช้าง โดยอ้างถึงหนังสือที่นายจรัส มหาวัจน์ ศึกษาธิการจังหวัดเอก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ( ชั้นพิเศษ) เชียงใหม่ แจ้งไปยังอธิบดีกรมการศาสนา เห็นควรให้รวมพื้นที่วัดทั้งสองแห่งเป็นวัดเดียวกัน หนังสือออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2597 แต่ต่อมามีการตัดถนนผ่านทำให้วัดทั้งสองแห่งแยกออกจากกัน ว่า ตาม ...สงฆ์ การรวมวัด ยุบวัด และยกวัดร้างที่มีพระสงฆ์เป็นวัด  จะต้องออกเป็นประกาศการรวมวัด หากวัดมีเอกสารดังกล่าวมาแสดงไม่ว่าเป็นสมัยใด ก็มีผลตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามปัจจุบันสำนักพุทธฯก็มีเอกสารอยู่ แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามีการรวมวัดหรือไม่ หากมีและถูกต้องตามลำดับขั้นตอนของกฎกระทรวงก็พร้อมดำเนินการให้ แต่หากไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถดำเนินการและประกาศให้ได้ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาฯจะรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาอีกครั้ง

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สำนักพุทธฯยังไม่ได้พูดคุยกับทางวัดและชาวบ้านที่ออกมาคัดค้าน แต่จะหาโอกาสและเวลาที่เหมาะสม เพื่อเจรจากับทั้งสองฝ่ายและหาข้อยุติที่ลงตัว ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่าวัดล่ามช้าง และผู้เช่าเดิมก็มีความสนิทสนมกันอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงมีปัญหาเกิดขึ้นนายอุบลพันธ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีวัดร้างอยู่ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 325 แห่ง  ส่วนจำนวนผู้เช่าที่ดินวัดร้างมี 1,167 ราย เก็บเงินค่าเช่าได้ปีละประมาณ 18 ล้านบาท โดยที่ดินวัดร้างที่มีผู้เช่าพื้นที่มากที่สุด คืออำเภอเมืองเชียงใหม่ มีจำนวน 71 วัด ผู้เช่ารวม 517 ราย ซึ่งมีทั้งสถาบันการศึกษา เอกชน รวมทั้งธุรกิจโรงแรมที่เช่าที่ดินอยู่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน