ข่าวด่วน

ราชภัฎเชียงใหม่ ชวนวิ่ง “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” 4 พย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ พร้อมจัดหารายได้เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 พฤศจิกายนนี้  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ (28 มิถุนายน 2561) ณ ห้องเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561  ที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์ ชัยมัง ประธานฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ประธานฝ่ายแพทย์และพยาบาล / คณะกรรมการฝ่ายเส้นทางการแข่งขัน เป็นผู้แถลงข่าว

สำหรับโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2561” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชน ตลอดจนศิษย์เก่า เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยกิจกรรมการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ และยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

การวิ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร รุ่นอายุ 18 – 29 ปี , 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 700 บาท รับสมัครจำนวน 1,000 คน นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล เบอร์วิ่ง ชิฟจับเวลา และเสื้อ Finisher , Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รุ่นอายุ 15 – 19 ปี , 20 – 29 ปี , 30 – 39 ปี , 40 – 49 ปี , 50 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 450 บาท รับสมัครจำนวน 2,000 คน นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล เบอร์วิ่ง และชิฟจับเวลา และ Fun Run ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ / ไม่จำกัดเพศ ค่าสมัคร 450 บาท รับสมัครจำนวน 2,000 คน นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล เบอร์วิ่ง และชิฟจับเวลา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีประเภท Charity เลือกระยะใดก็ได้ ค่าสมัคร 2,000 บาท นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัลทั้ง 3 แบบ เบอร์วิ่ง ชิฟจับเวลา และเสื้อ Finisher

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ประเภทชายและหญิง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะกรรมการดำเนินโครงการอย่างหาที่สุดมิได้

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง www.cmru.run หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/CMRUHalfMarathon/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885395 – 6

ข่าวโดย : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน