ข่าวด่วน

เปิดตัวกลุ่ม ‘Chiangmai Food Truck Club’ชูอัตลักษณ์เมืองเชียงใหม่ เน้นคุณภาพ-มาตรฐาน หนุนการท่องเที่ยว ด้วยหัวใจสู่มือผู้บริโภค

เมื่อเวลา 10.30 . วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องศิริโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา .เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสรุปลผการดำเนินงานโครงการและเปิดตัวกลุ่ม ‘Chiangmai Food Truck Club’ กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย ( Food Truck) โดยนายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสำหรับร้านจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ หรือ Food Truck ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 14 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ 

นายวีระยุทธ สุขวัฒฑโก ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า Northern Thailand Food Valley ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารบนรถเคลื่อนที่ หรือ Food Truck โดยได้รับการส่งเสริมงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Food Truck) โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มเครือข่าย และเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลิตภาพหรือนวัตกรรมระหว่างกันในกลุ่มเครือข่าย รวมทั้งเพื่อสร้างอัตลักษณ์แก่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างแรงจูงใจในการบริโภคอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพของคนในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียง

การดำเนินกิจกรรมในปีนี้ เริ่มต้นจากการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารแบบ Food Truck ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 กิจการ เข้าร่วมโครงการ นำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และกำหนดโครงสร้างบริหารเครือข่าย พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่าย เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในการขับเคลื่อน และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีความประสงค์จะใช้บริการของเครือข่ายในนาม Chiangmai Food Truck Club

ทั้งนี้กลุ่มเครือข่ายได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสู่การเป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่อย่างแท้จริง โดยผู้ที่เข้าร่วมเครือข่าย ต้องผ่านการตรวจรับรองระบบมาตรฐานและสุขอนามัยที่ดีสำหรับร้านจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะที่กำหนดขึ้น อ้างอิงจากพื้นฐานของการจัดทำมาตรฐาน GMP โดยความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพมาตรฐาน ความสะอาด ปลอดภัย และการบริการที่ดีต่อผู้บริโภค อีกประเด็นคือการจัดหาสถานที่จำหน่ายที่ชัดเจน (ลักษณะกึ่งถาวร) ต่อเนื่องจากการทดลองจำหน่ายสินค้าภายในงาน Lanna Expo 2018 โซน Northern Thailand Food Valley เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและสามารถบริโภคสินค้าดีมีคุณภาพได้อย่างใกล้ชิด สร้างการรับรู้และการจัดจำที่ดีต่อผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดแหล่งจับจ่ายสินค้าหรือแหล่งพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แห่งใหม่ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมอาหารของเชียงใหม่ให้ดีขึ้น

ในอนาคตกลุ่มเครือข่าย Chiangmai Food Truck Club มีแผนที่รับสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของพี่น้องชาว Food Truck ให้มีมากขึ้น จนสามารถกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีแผนสร้างการเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเครือข่าย Food Truck Thailand ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทและให้ความสนใจเครือข่าย Chiangmai Food Tuck Club อย่างต่อเนื่อง เช่น การออก Roadshow  ต่างจังหวัด การร่วมออกงานแสดงสินค้าต่างพื้นที่ เป็นการประชาสัมพันธ์เครือข่าย เป็นต้น รวมทั้งยังมีแผนสร้างและพัฒนาความน่าสนใจของตัวรถ Food Truck ให้เกิดความน่าสนใจและเกิดความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น แสดงถึงพลังของกลุ่มมากขึ้น จากกระบวนการสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) และอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการรถและการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและสร้างตัวตนสู่ยุค 4.0

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวน 14 ราย แบ่งเป็น อาหารคาว คือ ส้มตำ ยำ ย่าง by Pun Pun หม่าล่าบาร์บีคิว ปลาเห็ดเด็กช่าง ถึงรสถึงยำ Vintage Fries Padthai Mustachestyle แซ่บสัญจร ท่าเรือเจียงใหม่ อาหารหวาน Kyoto Soft ชลิศาไอศครีมผลไม้ พาฝันหวาน ถังนม และเครื่องดื่ม Roaztman Cafe’ น้ำซ่าบาร์แดง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน