ข่าวด่วน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าผลักดันส่งออกลำไย เชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพอาเซียน- เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เตรียมจัดงานในรูปแบบ Mini Excibition ตาม ‘โครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือ โดยการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพในอาเซียน เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง’ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา 09.00 น.วันที่ 18 กรกฎาคม   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นประธานเปิดงาน  มีตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมือง ดูไบ มาร่วมงาน พร้อมกับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน

กิจกรรมภายในดังกล่าว เริ่มจาก การเสวนาหัวข้อ ‘ติดอาวุธนักธุรกิจผลไม้ภาคเหนือ .. ขับเคลื่อนการค้าผลไม้อย่างไรในยุคดิจิทัล’ จากผู้เชี่ยวชาญด้าน E- Commerce หรือ ผู้แทนบริษัท TMall ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติก์การเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative and Innovation ณ ห้องดอยนาง ในภาคบ่ายเป็นการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า ระหว่างผู้ประกอบการผลไม้ภาคเหนือ (ผู้ส่งออก และผลิตลำไย) 10-15 ราย กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ 18-20 ราย ณ ห้องดอยหลวง

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อ 1. เพื่อเร่งรัดและขยายการส่งออกผลไม้ภาคเหนือ โดยเฉพาะลำไยสู่ตลาดศักยภาพอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดส่งออกเดิม 2.เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดส่งออกสินค้าลำไย และผลิตภัณฑ์จากลำไยให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งผู้ส่งออกรายใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ 3.เพื่อแสดงให้ผู้ซื้อได้เห็นถึงศักยภาพของผลไม้ภาคเหนือและผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าลำไยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากกว่าปกติเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดเดิม เช่น อินโดนีเซียและจีน นอกจากนี้ยังเป็นการวางแผนการส่งออกสินค้าผลไม้ในระยะยาว โดยแสดงให้ผู้ซื้อได้เห็นถึงศักยภาพของผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ภาคเหนือ โดยเฉพาะลําไย รวมถึงเป็นการเร่งผลักดันการส่งออกลำไย ซึ่งคาดว่าจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในฤดูกาลผลิตที่จะถึงนี้

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือ โดยการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพในอาเซียน เอเชียใต้และตะวันออกกลางในรูปแบบการจัด Mini exhibition โดยมีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่17 ถึง 20 กรกฎาคม 2561 ณจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน” พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน