ข่าวด่วน

กระทรวงพาณิชย์ขึ้นเหนือ ผลักดัน ‘Smart Startup 2018’ต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์ ที่เชียงใหม่

เมื่อเวลา 14.00 . วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ..ภู่ทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ‘Smart Startup 2018’ โดยมีนายกิติศักดิ์ เชื้อเกตุ นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ ผู้ประกอบการ พร้อมประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคั่บคั่ง

..ภู่ทอง กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จัดโรดโชว์ในลักษณะนี้ในเมืองใหญ่ของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ สู่โมเดลธุรกิจ Thailand 4.0 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยรูปแบบการตลาดที่ตอบโจทย์และโดนใจผู้บริโภคยุคใหม่ มีไอเดียสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสินค้าที่สร้างความแตกต่าง เป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จด้วยมูลค่าสินค้าที่สูงขึ้น

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภาคเหนือ มีศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง หรือ Northern Land Port มีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว คมนาคม และโลจิสติกส์ ซึ่งปัจจุบันมีตัวเลขนิติบุคคลดำเนินกิจการถึง 19,544  ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 140,999.79 ล้านล้านบาท ถือเป็นความได้เดรียบในการแข่งขันและสร้างธุรกิจให้มีมูลค่าสูงในยุคดิจิทัลได้..ภู่ทอง กล่าว

ทั้งนี้ภายในงาน ‘Smart Startup 2018’ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 นอกจากการให้ความรู้และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ที่สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1570 ยังมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจกว่า 50 รายการจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ อาทิ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กลุ่มธนาคาร รถเช่า หอพัก และ BeNeat บริการทำความสะอาดและรีดผ้า ซึ่งทั้งหมดประสบความสำเร็จสูงจากการใช้แอพพลิเคชั่นในการเข้าถึงผู้บริโภค เพียงการใช้สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน